Vincent van den Brink per 1 juni nieuwe voorzitter strafkamer Hoge Raad

03-06-2020 08:14

Met ingang van maandag 1 juni, is Vincent van den Brink (1966) de nieuwe voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad. Deze wisseling van het voorzitterschap loopt vooruit op het afscheid van de huidige voorzitter Willem van Schendel, die per 1 september 2020 met pensioen gaat. Van den Brink wordt met ingang van die datum ook vicepresident van de strafkamer.

 

De wisseling van voorzitterschap vindt nu plaats met het oog op te nemen (post)coronaire beslissingen en de continuïteit daarvan. Zo wordt gelegenheid gegeven al op dit moment inbreng te leveren in een aantal belangrijke bestuursoverleggen binnen de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad heeft drie kamers: de civiele kamer, de strafkamer en de belastingkamer. Elke kamer heeft twee vicepresidenten, waarvan één de voorzitter is. De voorzitter heeft de formele leiding over de kamer. Verder kent de Hoge Raad nog een vierde kamer. Daarbij gaat het niet om cassatierechtspraak, maar om de behandeling van vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot schorsing of ontslag van rechters, verzoeken tot wraking die zijn ingediend tegen een raadsheer of raadsheren en onderzoek naar gedragingen van rechters over wie bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad is geklaagd. De vierde kamer wordt gevormd uit leden van alle drie de kamers.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/vincent-van-den-brink-per-1-juni-nieuwe-voorzitter-strafkamer-hoge-raad