Voldoet E-Court - een vorm van digitale rechtspraak - aan de elementaire rechtsbeginselen als private geschil-beslechter? Zijn de "verkregen" tenuitvoerleggingen van rechtbanken geldig ?

18-01-2018 08:30

Zijn er  kanttekeningen te zetten bij de de verlofverlening tot ten uitvoerlegging door de voorzieningenrechters van rechtbanken (art. 1063 Rv) m.b.t.  de rechtsgeldigheid van zo'n E-Court-bedingbeslissing, de onafhankelijkheid van E-Court en de onbekendheid van de namen van de arbiters en de rechtsgeldigheid van de beweerdelijk door de gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten. ?

 

Waarom geeft de Raad voor de Rechtspraak geen duidelijkheid ? Tja, art. 1063 Rv kan ingevolge art 120 grondwet niet worden getoetst !