Volgens het jaarverslag tuchtcolleges zijn er 19 advocaten onherroepelijk geschrapt in 2018.

22-05-2019 13:06

Te lezen op de website van RaadvanDiscipline.NL 

https://raadvandiscipline.nl/wp-content/uploads/2019/05/Jaarverslag-tuchtrechtspraak-2018

 

Opm.: EMLS

Om de rechtspraak zuiver te houden behoren advocaten geen rechter-plaatsvervangers te kunnen zijn.