Voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag wijst in Kort Geding-uitspraak de eis van de Nederlandse strafrechtadvocaatverenigingen NVSA en NVJSA tot opschorting van de beleidsregel voor een forfaitaire vergoeding af.

31-03-2016 12:28

Wel is bereikt dat t.a.v. van de inhoudelijke rol van de (piket)-advocaat bij het politieverhoor de VV- rechter een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad stelt waarbij de eisende partijen gelegenheid krijgen om zich uit te laten over de inhoud van de te stellen prejudiciële vraag.

De Nederlandse Hoge Raad sprak zich in haar arrest van 22 december 2015 uit dat iedere verdachte met ingang van 1 maart 2016 recht heeft op een advocaat tijdens het verhoor. Zie voor de vv-uitspraak : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:3367    

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd !

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 31 maart 2016