VOORSTEL VAN WET : Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur

24-07-2019 12:31

Dit in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard.

 

OfficieleBekendmakingen.NL  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35262-2.html

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 juli 2019