Voorzitter AFM: ‘Betere Europese samenwerking nodig tussen de verschillende toezichthouders’

22-06-2022 08:27

De voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), pleit voor betere samenwerking tussen Europese toezichthouders. Die is nodig om de belangen van consumenten en beleggers in een snel digitaliserende financiële sector beter te kunnen beschermen. Ze deed dit donderdag 16 juni 2022 tijdens het seminar ‘The Future of Financial Services Conduct Supervision’ ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de AFM.

 

Financiële dienstverlening digitaliseert en internationaliseert in rap tempo. 'Big Tech-bedrijven zijn relatief nieuwe spelers met nieuwe verdienmodellen, waar regulering nog niet altijd goed op is toegesneden. Terwijl Big Tech-bedrijven netwerkvoordelen benutten, consumentengegevens verzamelen en exploiteren, voelen financiële instellingen zich beknot en hebben ze steeds vaker te maken met open data-eisen. Mededingingsautoriteiten hebben de ruimte van financiële instellingen om te groeien door fusies en overnames beperkt, terwijl Big Tech tot voor kort veel speelruimte had op het gebied van horizontale en verticale integratie. Zij zijn de nieuwe meesters van het universum geworden.'

 

Daar zitten positieve kanten aan, maar Van Geest stelt wel dat er een uitdaging ligt om ervoor te zorgen dat de samenleving als geheel hiervan profiteert. Om de belangen van consumenten en beleggers ook in deze nieuwe wereld te beschermen, is betere samenwerking tussen toezichthouders nodig.

 

'Er is meer samenwerking nodig zijn tussen de Europese toezichthouders. Financiële, privacy-, en mededingingstoezichthouders zouden een gezamenlijke agenda moeten nastreven. De tijd zal leren of dat genoeg is om de belangen van consumenten goed te beschermen. Het is in ieder geval duidelijk dat financiële toezichthouders dit niet alleen kunnen.'

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

De voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), pleit voor betere samenwerking tussen Europese toezichthouders. Die is nodig om de belangen van consumenten en beleggers in een snel digitaliserende financiële sector beter te kunnen beschermen. Ze deed dit donderdag 16 juni 2022 tijdens het seminar ‘The Future of Financial Services Conduct Supervision’ ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de AFM.

 

Financiële dienstverlening digitaliseert en internationaliseert in rap tempo. 'Big Tech-bedrijven zijn relatief nieuwe spelers met nieuwe verdienmodellen, waar regulering nog niet altijd goed op is toegesneden. Terwijl Big Tech-bedrijven netwerkvoordelen benutten, consumentengegevens verzamelen en exploiteren, voelen financiële instellingen zich beknot en hebben ze steeds vaker te maken met open data-eisen. Mededingingsautoriteiten hebben de ruimte van financiële instellingen om te groeien door fusies en overnames beperkt, terwijl Big Tech tot voor kort veel speelruimte had op het gebied van horizontale en verticale integratie. Zij zijn de nieuwe meesters van het universum geworden.'

 

Daar zitten positieve kanten aan, maar Van Geest stelt wel dat er een uitdaging ligt om ervoor te zorgen dat de samenleving als geheel hiervan profiteert. Om de belangen van consumenten en beleggers ook in deze nieuwe wereld te beschermen, is betere samenwerking tussen toezichthouders nodig.

 

'Er is meer samenwerking nodig zijn tussen de Europese toezichthouders. Financiële, privacy-, en mededingingstoezichthouders zouden een gezamenlijke agenda moeten nastreven. De tijd zal leren of dat genoeg is om de belangen van consumenten goed te beschermen. Het is in ieder geval duidelijk dat financiële toezichthouders dit niet alleen kunnen.'

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

De voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), pleit voor betere samenwerking tussen Europese toezichthouders. Die is nodig om de belangen van consumenten en beleggers in een snel digitaliserende financiële sector beter te kunnen beschermen. Ze deed dit donderdag 16 juni 2022 tijdens het seminar ‘The Future of Financial Services Conduct Supervision’ ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de AFM.

 

Financiële dienstverlening digitaliseert en internationaliseert in rap tempo. 'Big Tech-bedrijven zijn relatief nieuwe spelers met nieuwe verdienmodellen, waar regulering nog niet altijd goed op is toegesneden. Terwijl Big Tech-bedrijven netwerkvoordelen benutten, consumentengegevens verzamelen en exploiteren, voelen financiële instellingen zich beknot en hebben ze steeds vaker te maken met open data-eisen. Mededingingsautoriteiten hebben de ruimte van financiële instellingen om te groeien door fusies en overnames beperkt, terwijl Big Tech tot voor kort veel speelruimte had op het gebied van horizontale en verticale integratie. Zij zijn de nieuwe meesters van het universum geworden.'

 

Daar zitten positieve kanten aan, maar Van Geest stelt wel dat er een uitdaging ligt om ervoor te zorgen dat de samenleving als geheel hiervan profiteert. Om de belangen van consumenten en beleggers ook in deze nieuwe wereld te beschermen, is betere samenwerking tussen toezichthouders nodig.

 

'Er is meer samenwerking nodig zijn tussen de Europese toezichthouders. Financiële, privacy-, en mededingingstoezichthouders zouden een gezamenlijke agenda moeten nastreven. De tijd zal leren of dat genoeg is om de belangen van consumenten goed te beschermen. Het is in ieder geval duidelijk dat financiële toezichthouders dit niet alleen kunnen.'

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

 

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/voorzitter-afm-betere-europese-samenwerking-nodig-tussen-de-verschillende-toezichthouders