Vragen over de integriteitsregels van de Nederlandse advocatuur

25-11-2015 09:28

Een lid van de Nederlandse Tweede Kamer stelde d.d. 23 november 2015 een aantal schriftelijke vragen aan de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie

over de integriteitsregels van de advocatuur

 

De gestelde vragen luiden :

 

Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van de tuchtrechter over de uitleg

van artikel 10a Advocatenwet

 

Klopt het dat alleen procespartijen een beroep kunnen doen op de integriteitsregels

en kernwaarden van advocaten zoals verwoord in artikel 10a? Wat

zijn de gevolgen van deze uitspraak?

 

In welk opzicht beschermt artikel 10a het maatschappelijk belang en in welke

opzicht het partijbelang?

 

Wie, behalve procespartijen, kunnen een beroep doen op de naleving van

integriteitsregels die het maatschappelijk belang dienen? Kunt u uw antwoord

toelichten?

 

Is het op grond van artikel 10a toelaatbaar als advocaten en partijen

processtukken en proceshandelingen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen

met het oog op een zekere uitkomst? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

In hoeverre is (de schijn van) belangenverstrengeling toelaatbaar indien

partijen daar beiden toestemming voor hebben gegeven? Indien dit het geval is,

betekent dat dan niet dat advocaten in de praktijk in strijd met de

integriteitsregels kunnen optreden zolang beide procespartijen daarmee akkoord zijn?  

Kunt u uw antwoord toelichten?                                                                                                 

 

BRON : https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z22190&did=2015...

 

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 25 november 2015