Vrijval aan documenten in de Enschedese vuurwerkramp-zaak van 13 mei 2000

22-03-2017 17:42

De Enschedese gemeenteraad heeft bij beschikking van 22 maart 2017 conform een daartoe strekkend op grond van de wet gestoeld rekest van de gemachtigde van de de heer Bakker uit Enschede wederom diverse documenten vrijgegeven betrekking hebbende op verzonden documenten aan de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp in de periode 26 mei 2000 tot 16 mei 2001. 

Op 7 april 2017 wordt er een rechtszitting gehouden bij de rechtbank te Zwolle m.b.t. o.a. de openbaarmaking van stukken over de Enschedese brandweer in relatie met de gebeurtenissen op 13 mei 2000. 

 

Binnenkort meer op deze site.