Dossier Vuurwerkramp // VUURWERKRAMP ENSCHEDE 13 mei 2000 .......... 13 mei 2020. Parlementaire enquête ligt in de rede !

13-05-2020 07:07

Reviewrapport Vuurwerkramp (1386blz) van PvB. 

Het Review strafvervolging Vuurwerkramp Enschede

met 35 blz.-tellende aangifte, juridische context en de

namenlijst is te lezen op onderstaande vindplaatsen :

https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view

 

Bijlagen: Aangifte 28okt 2019 (35blz) Jurid. context (7blz), Namenlijst (18blz)

https://drive.google.com/file/d/1GcEcVqCXa4NdJMn942XdPBDaM1XGht_W/view

 

80 Artikelen

https://www.linkedin.com/today/author/paulvanbuitenen?trk=author-info__article-link

 

Zie ook:

https://rudibakker.nl/

 

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=dossier+vuurwerkramp&type=2

 

======================= 

Opm.: EMLS

 

Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok. Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2020 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na jarenlang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van25 augustus 2004 ( https://rudibakker.nl/media  ) alsmede van de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie van het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000. Mede gelet ook op het heden door de bekende klokkenluider Paul van Buitenen gepresenteerde review onderzoeksrapport over de Vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 ligt het houden van een parlementaire enquête meer dan in de rede !

 

Zie https://emls.webnode.nl/nieuws