Vuurwerkramp: Deel 2 Presentatie Expertgroep - Dhr. van Buitenen 20 juni 2018 te Den Haag in Nieuwspoort

28-06-2018 15:43

De strafrechtelijke aansprakelijkheid kan ook na 18 jaa niet verborgen worden gehouden. Zulks geldt eveneens voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Nu tot op heden niet is gebleken dat de huidige Enschedese gemeenteraad de vuurwerkramp van 13 mei 2000  op de poltieke agenda zet vormt zulks dit des te meer een reden om een parlementaire enquête te houden.

https://t.co/tywuRxkPU6

www.rudibakker.nl

www.devuurwerkramp.nl

www.emls.webnode.nl