Vuurwerkramp Enschede : B. en W. hebben geen notulen van de geheime/besloten deel van de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 aangetroffen in het archief !

27-06-2018 08:05

In de Wet voorkeursrecht gemeenten zaak (gedeeltelijke besloten gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997) waarvan R. Bakker zeer recent pas voor het eerst kennis verkreeg werd door zijn juridisch adviseur Paul Baakman werkzaam bij Rechtspraktijk BAWA een procedure opgestart waarvan de openbare hoorzitting plaatsvond op 15 mei 2018 op het stadhuis van Enschede onder leiding van voorzitter mr. M.S. van Dijk van de onafhankelijke Awb-bezwaarschriftencommissie en de commissieleden mw. A. Turgut en dhr. B. Elbertsen met als secretaris mr. J. Boxem. De gemeente Enschede werd ter zitting bijgestaan door diens gemachtigde ambtenaar drs. B. Nijholt. Het verslag leest u hier. Zie link.

 

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-waarom-zwijgt-de-nieuwe-gemeenteraad/

 

De heer Bakker voerde daarnaast zelf ook het woord. Zijn spreekverslag behoort ook tot de gedingstukken. 

 

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Enschede bij monde van B. en W.  beslist dat voor wat betreft de door de heer Bakker gevraagde notulen van de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 (besloten en openbaar deel) de notulen niet kunnen worden aangemerkt als zijnde te behoren bij het raadsbesluit van 2 juni 1997.  Ambtshalve heeft het College nog gekeken of er verslagen van het besloten gedeelte waren gearchiveerd doch deze zouden door B. en W. niet zijn aangetroffen, aldus B. en W. 

 

Bij ongedateerde beschikking ( verzonden op 21 juni 2018) heeft het B. en W. namens de Gemeenteraad dit aan de juridisch adviseur van de heer Bakker bekend gemaakt. De juridisch adviseur wenste in dit stadium en met het oog op een mogelijke parlementaire enquête geen reactie te geven.

 

Wordt vervolgd................................

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 27 juni 2018