Vuurwerkramp : Het Enschedese gemeentebestuur zegt dat zij de notulen van het ingelaste besloten (geheime) gedeelte van raadsvergadering van 2 juni 1997 niet meer kunnen vinden.

24-08-2018 16:17

In het besloten (geheime) gedeelte van de raadsvergadering van 2 juni 1997 werd zonder dat de  huurder - de heer Bakker -  wist dat de Wet Voorkeursrecht ( recht van eerste koop) gevestigd op de ondergrond van SE-Fireworks aan de Tollensstraat te Enschede door de gemeente Enschede i.v.m. de VINEX-planontwikkeling Groot-Roombeek. 

 

Inmiddele is er wel een gemeentelijk schrijven van de gemeente Enschede "boven water"gekomen waaruit blijkt dat de eigenaar/verhuurder wel op de hoogte was. Daarnaast is via wobprocedures vast komen te staan dat o.a. een Enschedese notariskantoor op de hoogte was van het leggen van gemeentelijk voorkeursrecht. Inmiddels zijn na 18 jaar - o.a.via het voeren van diverse wob- en archiefwet procedures - enige stukken/documenten vanuit de gemeente Enschede moeizaam "boven water" gekomen welke niet worden genoemd in het zogeheten Oosting-rapport. 

 

Ook de huidige Enschedese gemeenteraad blijft (nog) oorverdovend sttil. Gelet daarbij op de bevindingen van het onlangs te Den Haag  gepresenteerde bijna 900 blz.-tellende onderzoeksrapport en feitencomplex onderbouwt met stukken over de toedrachtt en mogelijke causale verbanden t.a.v. de Enschedese vuurwerkramp 13 mei 2000 van onderzoeker  en klokkenluider oud-Europarlementariër Paul van Buitenen ligt dan ook een parlementaire-enquête meer dan in de rede. Temeer nu is gebleken dat deze zaak niet opnieuw op de Enschedese politieke agenda is gezet. 

 

Nu de Enschedese gemeenteraad de bevindingen niet weerspreekt is het niet te begrijpen waarom de huidige burgemeester van Enschede, die immers boven de politieke partijen staat, althans dient te staan, niets doet. 

 

Zie  ook https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp3/  

Zie  ook https://rudibakker.nl/

Zie  ook https://devuurwerkramp.nl/

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 augustus 2018