Enschedese vuurwerkramp kent tot op heden niet openbaar gemaakte stukken. [ UPDATE ]

19-01-2018 16:37

Bestuursrechter Rechtbank Overijssel te Zwolle besliste onlangs dat  m.b.t. openbaarmaking van het vuurwerkramp-dossier het onderdeel aanwijzingsbesluit van het gemeentebestuur Enschede ingevolge de Wet voorkeursrecht (Wvr)  welke aanwijzing plaatsvond voor 13 mei 2000 (juni 1997) locatie Tollensstraat in een afzonderlijke procedure viel.

 

N.a.v. die uitspraak is bij inleidend rekest door de raadsman van de heer Bakker het tot op heden voor Bakker en anderen geheim gebleven Wvg-aanwijzingsbesluitdossier incluis het volledige daartoe strekkende raadsbesluit en bijbehorende stukken en kennisgevingen op 5 januari 2018 opgevraagd bij de Enschedese gemeenteraad. Het aanwijzingsbesluit houd in een soort recht van 1e-koop door de gemeente Enschede t.b.v. toen plan Groot Roombeek.

 

Namens R.J. Bakker uit Enschede werd op 5 januari 2018 zowel elektronisch (fax)  als wel per post  de Enschedese gemeenteraad verzocht om ingevolge de Wob en Archiefwet afschriften van het  volledige  raadsbesluit d.d. 2 juni 1997 nr. VII  D  1 en alle daarbij behorende stukken alsmede afschrift van de openbare publicatie aan het kantoor van de raadsman van Bakker te doen laten toekomen.

 

Wat volgde was een oorverdovende stilte en  zelfs een ontvangstbevestiging bleef achterwege. Daarom is de gemeenteraad verzocht deze zaak niet middels traagmalendheid te doen laten verzanden doch per direct een ontvangstbevestiging te zenden en gevolg te geven. 

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 januari 2018