Vuurwerkramp : Na indiening rekest d.d. 5 januari 2018 zijn vandaag 35 stukken/blz. vrijgegeven, o.a. een vertrouwelijke nota t.b.v. gemeenteraadsvergadering d.d. 2 juni 1997 en een Verklaring-Wvg van 6 juni 1997 van een notariskantoor

02-02-2018 17:04

Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok. Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2018 bloot staat aan politieke druk doen de Nederlandse rechters er verstandig aan hun plaats binnen de trias politica krachtig op te eisen leert o.a. enkele langslepende Nederlandse rechtszaken zoals o.a. de Enschedese vuurwerkrampzaak. Deze conclusie kan worden getrokken na lezing  van het recent na 12 jaar lang procederen openbaar gemaakte kritische politierapport onderzoek vuurwerkramp van Bureau Interne Zaken (BIZ) van 25 augustus 2004 alsmede van de tot op dit moment via de Wet Openbaarheid van Bestuur boven water gehaalde stukken m.b.t. de gemeentelijke uitkoopplannen t.b.v. de realisatie van het Enschedese stadsprojectontwikkelingsplan VINEX-Locatie Groot Roombeek van voor 13 mei 2000.

 

Onlangs vrijgevallen opleggings-en WVG-aanwijzingsbesluitbesluit gaat om de in die tijd grootste Binnenstedelijke Vinex-locatie het plan Groot Roombeek, ten noorden van het stadscentrum van Enschede met een oppervlakte toen in 1998 van 35 hectare. WVG staat voor Wet Voorkeursrecht Gemeenten en een Wvg-aanwijzingsbesluit houd in de verplichting voor de eigenaar de onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij er een uitzonderingsgrond bestaat.

 

Wat ook tot nu toe na bijna 18 jaar nog onduidelijk is gebleven is de vraag of de 2 advocaten van SE-Fireworks VOF wel of niet de bedrijfsschade-claim hebben aangemeld bij bedrijfsverzekering van het bedrijf van de heer Bakker. Zo neen, waarom niet? Zo ja waar is het procesdossier?  Een van de advocaten van de heer Bakker heeft na de ramp van 13 mei 2000 nooit meer van zich laten horen. 

 

Vandaag 2 februari 2018 zijn vanuit een door de raadsman van de heer R. Bakker aan de gemeenteraad van Enschede verzonden rekest 35 stukken/blz. vrijgegeven door het Enschedese gemeentebestuur waaronder o.a. een vertrouwelijke nota t.b.v. gemeente raadsvergadering d.d. 2 juni 1997  en een Verklaring-Wvg van 6 juni 1997 van een notariskantoor. Het is uit de stukken momenteel (nog) niet duidelijk of er geheimhouding was opgelegd middels de geheimhoudingsbepalingen vanuit de gemeentewet. In het rapport van de Commissie Oosting wordt dit niet vermeld. 

 

Op grond van het waarheidsvindingbelang ligt een parlementaire enquête in de rede. 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 februari 2018