Vuurwerkramp weer aktueel. Na een ramp wil men het gebeurde begrijpen door het verzamelen van informatie, want als je het begrijpt kun je het gebeurde een“plekje” geven

07-12-2018 09:44

Het is opvallend dat Enschede meerdere malen door grote branden is getroffen. Zo was er in 1862 de grote Stadsbrand met 2 doden en een totaal verwoeste stad, tijdens de Tweede Wereldoorlog is Enschede 61 keer gebombardeerd, waarbij 356 doden vielen en uiteraard de vuurwerkramp van mei 2000 met 23 doden en een totaal verwoeste woonwijk.  Na een ramp wil men het gebeurde begrijpen door het verzamelen van informatie, want als je het begrijpt kun je het gebeurde een “plekje” geven. Dan is het een stukje van jezelf geworden.

 

De vuurwerkramp heeft bij velen nog geen plekje kunnen vinden en dat is te begrijpen; er is nog veel onzeker, er is bijvoorbeeld geen onomstreden dader of daders en dit blijft doorzeuren. De onderwerpen “schuld en oorzaak” blijven omstreden en lijken ook nu nog taboe. Zie de reactie op de plannen van Van Buitenen. Welke reactie dan? Die reactie die er niet kwam; helemaal niets in het openbaar tenminste. De klokkenluider  wordt genegeerd en onder het mom van het openscheuren van oude wonden wordt eigenlijk  gezegd dat het gezeur op moet houden. En dat is precies de verkeerde reactie, want meneer Van Buitenen gaat gegarandeerd door met zijn kruistocht. Dat betekent dat het dossier Vuurwerkramp  vroeg of laat weer opengaat, op welke wijze dan ook. Hij heeft nu de landelijke betrokken overheden aangeklaagd, later zullen er ongetwijfeld meer instanties volgen. “Misschien is dat de angst van ons bestuur.”, denk je dan.

 

De maatschappelijke onrust kun je Van Buitenen kwalijk nemen, maar de stilte vanuit het Stadhuis niet. Het college loopt weg voor de verantwoordelijkheid. Er zijn verkiezingen geweest, er is op een democratische manier een college gevormd, er zijn enqu^etes en onderzoeken gehouden, er is een Enschede Akkoord gesloten, maar de problemen worden niet aangepakt en stapelen zich op. Het lijkt alsof de politieke partijen nog steeds aan het campagne voeren zijn, terwijl wij allen weten wat er moet gebeuren in Enschede. Zo staat bijvoorbeeld FC Twente binnenkort weer op de stoep van het stadhuis, om onder het mom van financi”ele herstructurering gemeenschapsgeld vrij te maken voor de aankoop van nieuwe spelers. Zo vervuilt de stad en wordt het buitengebied een stortplaats voor de gescheiden inzameling van hennepafval.

 

Ondertussen groeien de financiële problemen van de gemeente ons boven het hoofd, stijgen de gemeentelijke belastingen, heffingen en parkeertarieven en wordt de vuurwerkramp weer aktueel. Er zijn honderden redenen te bedenken om  als gemeente Enschede niets te doen, er is één reden om wel iets te doen; de burger heeft recht op de waarheid. We weten dat er iets gaat gebeuren, zorg dat je als gemeente voorbereid bent. Zorg voor een vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatie over de ramp, richting burger en instanties. Bied het stadhuis aan voor de hoorzittingen en voor huisvesting van de onderzoekscommissie. Blijf betrokken bij het proces in het belang van de inwoners van je gemeente. En wees transparant en eerlijk.

 

Wil het vertrouwen tussen de Enschedese overheid en burger zich herstellen, dan moet er eerst een vuiltje uit het verleden worden weggewerkt.

 

Jan Visser

 

Bron: Enschede.1Twente.NL

https://enschede.1twente.nl/column-jan-visser-7-december-2018/content/item?1112114

 

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 december 2018