VUURWERKRAMP : Woensdag 20 juni a.s. vanaf 11.00 uur, worden de onderzoeksresultaten in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag door onderzoeker Paul van Buitenen gepresenteerd.

15-06-2018 16:54

De volledige reviewrapportage omvat 900 pagina's, meer dan 300 afbeeldingen en 1.000 bronverwijzingen. Op de persconferentie zullen conclusies worden benoemd en toegelicht. Ter zake dienende bewijzen worden getoond, de handelwijze van het Openbaar Ministerie, het onderzoek door de politie, rijksrecherche, TNO en het NFI zullen nader worden geduid.


De integrale rapportage zelf, met naar natuurlijke personen te herleiden (strafrechtelijke) gegevens, blijft bij de persconferentie vertrouwelijk. Het bestuur van de Expertgroep zal het rapport conform haar statutair vastgelegde doelstellingen aanwenden om maatschappelijke misstanden te adresseren. In dat kader zal de Expertgroep bij gelegenheid van de persconferentie het rapport overhandigen aan Kamerleden van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

De vertrouwelijke rapportage vormt tevens de aanleiding tot een zogenoemde herzieningsprocedure door de strafadvocaat van één van de toenmalige directeuren van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. Onlangs heeft minister Grapperhaus (J&V) geantwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) betreffende de nu in Nederland geldende blusvoorschriften bij een vuurwerkbrand. De antwoorden van de minister zijn verbazingwekkend en geven aanleiding tot verdere vraagstelling en nader onderzoek.

 

Na vier jaar van intensief onderzoek staan de resultaten op schrift van de review naar de strafrechtelijke afwikkeling van de Vuurwerkramp die plaatsvond te Enschede op 13 mei 2000.

Het onderzoek en de rapportage is uitgevoerd en opgesteld in opdracht van het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders door voormalig Europarlementariër en lid van de Expertgroep Klokkenluiders, Paul van Buitenen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het Openbaar Ministerie de rechterlijke macht systematisch heeft misleid.
 

Dit niet alleen in de strafzaak tegen de vermeende brandstichter, de inmiddels overleden André de Vries uit Enschede, maar ook in de strafzaak tegen de directie van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. De rechterlijke macht heeft geen aanleiding gezien om eigen onderzoek te verrichten naar het waarheidsgehalte van bewijsmiddelen die werden aangevoerd door het Openbaar Ministerie.

Resultaten van de review en de conclusies, konden worden bereikt dankzij 'een lek' vanuit Justitie.

De oorspronkelijke aanleiding voor onderzoek door de Expertgroep waren meldingen van misstanden van de toenmalige klokkenluiders Paalman en De Roy van Zuydewijn, beiden als rechercheur lid van het recherchebijstandsteam dat de ramp onderzocht. Zij zagen indertijd onderdelen van de bewijsvoering tegen de vermoedelijke brandstichter die volgens hen niet konden kloppen. Beide melders werden later door de politie 'buitengewerkt'. De rijksrecherche heeft daarin een wanprestatie geleverd.