Dossier Vuurwerkramp // Informateur geeft aan dat het rekest finale afwikkeling vuurwerkramp ook in de volgende fase op de politieke formatie agenda blijft staan.

07-06-2021 16:57

De informateur mw. drs. M.I. Hamer heeft bij brief  d.d. 7 juni 2021 Rudi Bakker en diens raadsman/gemachtigde bericht dat ondanks dat haar werk als informateur beperkt is in de tijd zij voor zover mogelijk Bakkers briefrekest in haar werk zal betrekken. Verder deelt zij mede dat Bakkers rekest ook in de volgende fase van de kabinetsformatie beschikbaar zal blijven voor degenen die daarbij zijn betrokken.

 

Zie ook: 

https://rudibakker.nl/content/uploads/sites/3/2021/06/Verzoek-aan-Informateur.pdf

 

=============================

EMLS

Enschede / Haaksbergen, 7 juni 2021