Wat is 10 jaar ? Prejudiciële vraag (art. 392 Rv) WSNP .

07-04-2017 08:57

Dient voor toepassing van de tienjaarstermijn van art. 288 lid 2 onder d Fw onder de woorden ‘van toepassing is geweest’ de materiële termijn als bedoeld in art. 349a Fw dan wel de formele termijn als bedoeld in art. 356 lid 2 Fw te worden verstaan?

 

Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:572

Bron: Rechtspraak.NL