Wat is er door Commissie Oosting onderzocht, wat niet en waarom niet na de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 ?

26-07-2016 14:49

In de Enschedesevuurwerkrampzaak van 13 mei 2000 vond maandag 25 juli 2016 bij de Rechtbank te Overijssel te Zwolle een rechtszitting plaats n.a.v. de weigering van de Minister van Veiligheid en Justitie /College van Procureurs-Generaal om op een Awb-bezwaarschrift d.d. 18 december 2015  

(zie https://goo.gl/8ieIH8   ) van de toenmalige eigenaar van SE Fireworks VOF de heer R.J. Bakker uit Enschede een beschikking te nemen.  Het bezwaarschrift op grond van de Nederlandse Archiefwet was ingediend  op 18 december 2015 door diens raadsman ( BAWA uit Haaksbergen) n.a.v. een afwijzende beschikking d.d. 11 november 2015  op een eerder ingediend rekest.  De rechtszitting was van korte duur o.a. mede  vanwege het feit dat de Minister/College van PG niet was verschenen.  Na houden van een kort pleidooi door de raadsman van Bakker bepaalde de rechter dat in deze zaak binnenkort schriftelijk uitspraak zal worden gedaan.

 

Op de rol van de Rechtbank te Zwolle staat voor 12 augustus 2016 aanvang 15.15 uur de zitting gepland t.a.v. de vindplaats en transparantie van vier dossiers waaronder die van de Enschedese brandweer en aanvalsplan enz.m.b.t. brandalarm bij SE Fireworks. Onlangs is daarover een hoorzitting gehouden op het stadhuis van Enschede. Zie ook :www.rudibakker.nl  en  www.devuurwerkramp.nl 

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 26 juli 2016