Websites van top- 50 Advocatenkantoren in strijd met de nieuwe privacywet ( AVG )

15-08-2018 12:51

De Functionaris heeft in de afgelopen periode onderzocht of de 50 grootste advocatenkantoren van Nederland zich houden aan de privacywetgeving. Dit als introductie op de nieuwe software oplossing Praivacy. Uit de verzamelde informatie via de Praivacy scraper – een applicatie dat elke pagina van een website bezoekt en controleert op de aanwezigheid van cookies – en een analyse van de websites van de 50 grootste advocatenkantoren blijkt dat een grote meerderheid zich op dit gebied niet houdt aan de privacywetgeving. De scraper heeft de websites gedurende de maand juli, bijna 2 maanden na het van toepassing worden van de AVG, bezocht. Eventuele wijzigingen die daarna op de websites hebben plaatsgevonden zijn niet in de onderzoeksbevindingen meegenomen.

 

De Functionaris heeft specifiek onderzocht of deze advocatenkantoren gebruik maken van zogenoemde tracking cookies en of hiervoor op een correcte wijze toestemming wordt gevraagd. Zie hier ons filmpje met meer informatie over cookies. Daarnaast is gekeken of de privacyverklaringen van de websites volledig en correct zijn.

 

Zoals eerder aangegeven, blijkt dat een grote meerderheid van de onderzochte advocatenkantoren zich niet aan de wetgeving houdt. In veel gevallen wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies, terwijl deze wel persoonsgegevens bevatten. Ook is het regelmatig onmogelijk om de geplaatste cookies te weigeren of de toestemming in te trekken. Het uitgebreide onderzoeksverslag en de verantwoording van de onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een whitepaper.

 

Bron: de functionaris.NL

https://www.defunctionaris.nl/nieuws/bericht/websites-van-top-50-advocatenkantoren-in-strijd-met-de-nieuwe-privacywet-