Wel of geen misbruik van de toezichthoudende bevoegdheid door de deken. Triarchie van wel of niet evenwichtige bedeelde bevoegdheden ? Deken - advocaat – burgemeester .

20-09-2017 12:14

De rechtbank te Almelo  wees bij beslissing van 18 sep. 2017 het verzoek van twee verzoekers om een voorlopig getuigenverhoor te mogen beginnen tegen de Twentse gemeente Borne af.

Zie :  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3584

Aan de orde in deze reeds vijftien jaar durende zaak is de vraag hoe en door wie infomatie over het strafdossier van één van de advocaten van verzoekers bij de deken is beland. 

Zie :  https://www.advocatie.nl/strafdossier-advocaat-belandt-bij-deken-verzoek-om-getuigenverhoor-afgewezen

Op 21 september 2017 zal waarschijnlijk in een kort-geding uitspraak uitspraak worden gedaan. 

Zie :  https://emls.webnode.nl/news/middels-kort-geding-trachten-trachtten-ex-clienten-te-verhinderen-dat-hun-voormalig-advocaat-vertrouwelijke-gegevens-moet-delen-met-de-deken/