Wet Abeille verbiedt wifi-installaties in Franse kindercrèches i.v.m. elektromagnetische straling.

06-02-2015 12:20

In Frankrijk is een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. De nieuwe wet geldt als een primeur in Europa. Het verbod op wifi in crèches is de opmerkelijkste maatregel die onderdeel vormt van de nieuwe wet die de bevolking beter moet gaan beschermen tegen elektromagnetische straling.  https://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp

Vanaf heden is wifi in Frankrijk verboden op alle plekken waar kinderen jonger dan drie jaar worden opgevangen. In het wetsvoorstel werd ook gepleit voor een wifi-verbod in basisscholen. Dat voorstel werd niet opgenomen in de wet, maar wel wordt het gebruik van wifi op basisscholen beperkt. Als de wifi-verbinding niet wordt gebruikt, moet die worden uitgeschakeld.

De wet omvat daarnaast een verbod op reclame voor mobiele telefoons voor kinderen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel, een initiatief van het Franse parlementslid Laurence Abeille, ging nog een stuk verder in de maatregelen om elektromagnetische straling uit de samenleving te bannen.

De ‘wet Abeille’ betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de gezondheid van de Franse bevolking, aldus het parlementslid. De Franse overheid gaat een grootschalig onderzoek voeren naar de impact van wifi-straling.

 

In België werden er lokaal al initiatieven genomen om risico’s van straling te vermijden. Zo is het in Gent sinds juni vorig jaar verboden om draadloos internet te gebruiken op crèches en basisscholen. Er zijn uit voorzorg maatregelen genomen omdat kinderen tot een hogere risicogroep behoren omdat hun hersenen nog in volle ontwikkeling zijn.  

 

In Nederland is het o.a. de organisatie Stopumts die zich ten doel stelt de bevolking te waarschuwen voor gezondheidsschade bij het gebruik van draadloze technologie, omdat zij vinden dat de Nederlandse overheid op dit punt in gebreke blijft.  ( www.stopumts.nl )

 

Wordt vervolgd !

 

EMLS

Utrecht/Haaksbergen 6 februari 2015