De WOB wordt vervangen door de Wet Open Overheid ( WOO ) ! Worden de dossiers vuurwerkramp en bankencrisis dan volledig openbaar ?

14-07-2016 13:18

De praktijk leert dat ingevolge de WOB te weinig informatie uit eigen initiatief vanuit Nederlandse bestuursorganen openbaar wordt gemaakt.

De in de WOB opgenomen uitzonderingsgronden zorgen ervoor dat teveel relevante informatie wordt afgeschermd. Transparantie, inzichtelijkheid en volledige openbaarheid is van wezenlijk belang voor de controle op de totstandkoming van besluiten, beschikkingen en besluitvormingsprocessen en de daarmee samenhangende belangen. Dat de nieuwe wet Woo die de noodzakelijke verbeteringen t.a.v. openbaarheid van bestuur tot doel heeft op weerstand stuit is onbegrijpelijk. Na 12 jaar procederen is nog steeds het dossier van de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 niet volledig openbaar.  Diverse opgeworpen “motieven” worden gebruikt door het ministerie van Justitie, het College van Procuresurs-Generaal, het dagelijks bestuur van de gemeente Enschede en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente om de uitzonderingsbepalingen in te roepen. Ook het ministerie van financiën weet blijkbaar de WOB te ontduiken door gevoelig materiaal m.b.t. het  onderzoek van dat ministerie n.a.v. de problemen bij een aantal Nederlandse banken n.a.v. de financiele- en economische crisis banken blijkbaar bij een notaris te deponeren. Advocaten en notarissen vallen niet onder de WOB en WOO . Zij zijn geheimhouders ook binnen de nieuwe Wet Open Overheid. Gevoelige overheidsinformatie op die manier te deponeren lijkt strijdig te zijn met het demoratisch gedachtengoed van een rechtsstaat. Daarvoor lijkt de Nederlandse archiefwet toch niet te zijn geschreven ?  

 

Wordt vervolgd !

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 14 juli 2016