Wet Openbaarheid van Bestuur dient waarheidsvinding. Ook in zaken als de Enschedese vuurwerkramp !

04-08-2015 13:59

Wet openbaarheid van bestuur dient waarheidsvinding. Ook in zaken als de Enschedese vuurwerkramp ! Zie rapport van bezwarenadviescommissie WOB van de commissie onder voorzitterschap van mw. prof.mr.  G. Overkleeft-Verburg inzake bezwaarschrift van Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen namens dhr. R.J. Bakker uit Enschede op o.a. :

https://rudibakker.nl/pdf/adviesrapport_Overkleeft_Verburg_04_08_2015.pdf

https://devuurwerkramp.nl/

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/news/juridische-perikelen-vuurwerkramp-enschede-annotatie-1-/

 

EMLS

 

Utrecht /Haaksbergen, 4 augustus 2015