Wetsvoorstel UBO-register naar Tweede Kamer. Invoering in 2020

09-04-2019 13:16

Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register) is donderdag, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking, meldt het ministerie van Financiën.

Het gehele wetsvoorstel met bijlagen en het advies van de Raad van State zijn HIER te vinden. Er is veel weerstand tegen invoering van het UBO-register.

 

WAB

Tegenstanders vinden de nieuwe wetgeving een zware inbreuk op de privacy.

Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn Europese lidstaten onder meer verplicht een centraal register met informatie over Ultimate Beneficial Owner’s (UBO’s) op te zetten.

 

Kamer van Koophandel

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

 

Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt. 

 

Minister Hoekstra: “Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor bijvoorbeeld witwassen. Ik zal me daarom blijvend inzetten op integriteit binnen de sector.”

 

Bron :ACCOUNTANCYVANMORGEN.NL

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/04/05/wetsvoorstel-ubo-register-naar-kamer-invoering-in-2020/

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/search/?text=UBO-register&type=

 

...........................................................

Opm. EMLS

Het debat moet nog worden gevoerd.

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 april 2019