Wie wordt de Nederlandse Digitale Overheid Minister? Wordt er na de Tweede Kamer verkiezingen het ministerschap DOM ingevoerd naast Veiligheid en Justitie? Wie coördineert en legt verantwoording af ?

03-02-2017 11:34

Is het niet naïef om te geloven in een betrouwbaar en veilig en hack-bestendig digitaal-procederen-systeem waarbij digitale middelen door derden worden aangeleverd en vervolgens de juridische keten van advocaten van tegen over elkaar staande partijen, rechters  en justitiabelen daar makkelijk mee om kunnen gaan ? Kan, als alle "rechtbankdossiers op straat komen te liggen" de totale materiële-en Immateriële schade worden gedekt door de traditionele verzekeringen? Wie controleert de achterdeursleutel-bewaarder en bewakers ?

Onlangs werden er Kamervragen gesteld aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over het bericht dat een Brits bedrijf het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligd heeft overgenomen op : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z01217.html

Zie ook : https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2

 

================================  

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 februari 2017