Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Wijzigingsblad grout)

17-06-2022 09:16

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan milieukwaliteitseisen voor bouwstoffen. In het zogenoemde normdocument BRL 5078 ontbreekt de ‘diffusieproef’ als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen. Door het toevoegen van een wijzigingsblad bij de BRL 5078 in bijlage C van de regeling mag voortaan de diffusieproef worden gebruikt om de milieukwaliteit van grout te bepalen.

 

De voorgestelde wijziging is in internet-consultatie gegaan.

https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_bodemkwaliteit_rbk_wijzigingsblad_grout_brl5078