Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Open consultatie.

12-07-2019 08:14

De open consultatie is om te raadplegen  en om mee te doen. Zie daartoe : 

https://www.internetconsultatie.nl/strafrechtelijkeaanpakondermijning