Wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2019

07-01-2019 08:19

De wijzigingen houden onder meer verband met de volgende wetten :

 

Arbeidsomstandighedenwet

 

Wet Computercriminaliteit III

 

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

 

Geneesmiddelenwet

 

Wet Vergoeding Affectieschade

 

Wet uitvoering antidopingbeleid

 

Wijzigingswet financiële markten 2018

 

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

 

Wet toezicht trustkantoren

...................................................................................

 

Bron: Bijzonderstrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/overzicht-nieuwe-wet-en-regelgeving