Windmolens en de "aangepaste wet-en regelgeving"worden niet geslikt in Markelo.

16-11-2016 23:57

Discussieleider G.J. Oplaat opende de info-avond in Zalencentrum de Haverkamp de door drie actiegroepen georganiseerde informatiebijeenkomst ten overstaan van ongeveer 300 belangstellenden voornamelijk verontruste inwoners uit Markelo, Diepenheim, Enter, Stokkum en omstreken. De bijeenkomst was gepland vanwege plannen binnen de gemeente Hof van Twente tot bouwen van clusters van windmolen met tip-hoogte van 200 meter. De belangstellenden gaven als belanghebbenden te kennen te vrezen voor onaanvaardbare aantasting van hun leefomgeving.

 

De inwoners zijn tegen de clusters vrezen geluidoverlast en slagschaduwwerking, waardedaling van hun woningen en de negatieve impact voor het toeristisch bedrijfsleven, de motor van de lokale economie aldaar.

 

Een viertal direct-omwonenden voerden het woord en gaven te kennen zich niet gehoord voelt door het gemeentebestuur van de Hof van Twente doch ook niet door de initiatiefnemer van de windmolenclusters-plannen.

Daarnaast werd aangegeven dat experts in rapporten zouden hebben aangeven dat het plaatsen van windmolens op het vaste land op grote afstand van de kust een achterhaalde zaak is 

 

Het gemeentebestuur die blijkbaar voelde dat er geen draagvlak is onder de bevolking  gooide het daarna over een andere boeg namelijk het maatschappelijk belang. De aanwezige brachten tot uitdrukking dat andere vormen om de duurzaamheid te bevorderen meer in de rede ligt.

 

Een lokale makelaar gaf een helder betoog over de gevolgen van de lokale huizenmarkt, directe en indirecte gevolgen en planschades.

Vervolgens betoogde in een gloedvol betoog een inwoonster haar bezorgdheid over de voorliggende plannen. Zij riep het dagelijks bestuur van Hof van Twente op de windmolen-plannen reeds in dit stadium compleet van tafel te vegen.

 

Aan het woord kwam ook een ervaringsdeskundige in de persoon van de directeur van de Nederlandse Vereninging Omwonenden Windturbines (NLVOW) 

Nadere informatie op hun website www.nlvow.nl

 

Zie o.a. ook  :  https://emls.webnode.nl/news/is-de-story-over-windenergie-een-onzinverhaal-oordeelt-u-zelf/?_ga=1.188065963.262235868.1437744375     

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 16 november 2016