WODC: // Effectiviteit Wet controle op rechtspersonen lastig vast te stellen

08-09-2021 08:08

De Wet controle rechtspersonen (Wcr) moet een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen, zoals bv’s en stichtingen. In opdracht van het WODC voerde onderzoeksbureau Regioplan de ‘Evaluatie Wet controle op rechtspersonen’ uit. De evaluatie wees uit dat de Wcr een bijdrage levert bij het tegengaan van het misbruik van rechtspersonen, maar de feitelijke bijdrage kon niet eenduidig worden vastgesteld.

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/wodc-effectiviteit-wet-controle-op-rechtspersonen-lastig-vast-te-stellen