WODC zet in op cyber, gevangenissen en straf en begint dit jaar met 49 nieuwe onderzoeken. Veel ervan gaan over cybercrime, het gevangeniswezen en het ‘gewone’ strafrecht.

06-02-2020 09:01

Een van de klassieke strafrechtelijke onderwerpen betreft een onderzoek naar de afzonderlijke behandeling van de vordering van een benadeelde partij. Als de behandeling van zo’n vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, verklaart de rechter het slachtoffer niet-ontvankelijk. Die moet zijn schade dan verhalen via het civiele recht. De Innovatiewet Strafvordering (onderdeel van de modernisering Strafvordering), voorziet in de mogelijkheid tot afsplitsing van de schadeclaim bij gewelds- en zedenmisdrijven in het strafrecht. De schadeclaim wordt dan behandeld door een aparte raadkamer. Zo kunnen ingewikkelde schadeclaims, die nu (deels) niet-ontvankelijk worden verklaard, vaker en vollediger inhoudelijk worden behandeld. Het WODC gaat onderzoeken wat de financiële consequenties hiervan zijn voor het OM, de rechterlijke macht, het CJIB, de rechtsbijstand en de voorschotregeling.

 

HERSTELRECHT

Daarnaast staan er nog meer strafrechtonderzoeken op het programma van het WODC, zoals een studie naar de duur van de ontnemingsprocedure, herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht, strafvordering en strafoplegging voor seksueel misbruik minderjarigen, de levensloopgerichte afdoening van strafzaken, een onderzoek naar de recidivestijging onder de jeugd, een internationaal onderzoek naar de strafmaat van jeugdige daders, en een studie naar de integrale aanpak van criminele jongeren.

 

DEEPFAKES

Ook dit jaar heeft ‘cyber’ weer de aandacht van het WODC, onder andere met studies naar het tegengaan van ‘deepfakes’ (nepvideo’s), de impact van kunstmatige intelligentie op de borging van publieke belangen, voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content, en open source encryptie. Naast cyber is ook gaming een belangrijk thema, met studies over een nieuwe nulmeting kansspelen, kansspelen en alcoholgebruik, en gaming en publieke belangen, en is er aandacht voor mensenhandel (onderzoeken Schatting van daadwerkelijke omvang van aantal slachtoffers mensenhandel in Nederland, en de recente stijging in aangiften Mensenhandel).

 

BELANGENVERSTRENGELING

Het gevangeniswezen kan onderzoeksresultaten tegemoet zien over de Visie gevangeniswezen en de Wet straffen en beschermen, een verklaring voor de stijgende bezetting in het gevangeniswezen, en de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd.

 

Ook heeft het WODC in 2020 bijzondere aandacht voor bepaalde beroepsgroepen, zoals blijkt uit de studies naar de risico’s van belangenverstrengeling na uitdiensttreding bij de politie en de Koninklijke Marechaussee, geweld tegen politieambtenaren en een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

 

VOETBALVANDALISME

Tot slot zal het WODC enkele evaluaties uitvoeren, onder andere naar de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, de Nederlandse Cybersecurity Agenda, de Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020, de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen, de pilot Halt voor jongvolwassenen, mensen met een licht verstandelijke beperking in het strafrecht en de Wet herziening ten uitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

 

Bron : MR-ONLINE.NL

https://www.mr-online.nl/wodc-zet-in-op-cyber-gevangenissen-en-straf/

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 februari 2020