Woensdag 20 juni 2018 wordt er een persconferentie gehouden in het bekende Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag over de Enschedese vuurwerkramp. Aanvang 11:00 uur.

13-06-2018 08:12

Ex-Europarlementariër Paul van Buitenen die reeds enige jaren op alle niveaus bezig is met een onderzoek naar de toedracht van de ramp van 13 mei 2000 en alle mogelijke causale verbanden  geeft een persconferentie op woensdag 20 juni om 11:00 uur gelegen tegenover de Tweede Kamer in het perscentrum Nieuwspoort te Den Haag over zijn bevindingen inzake de Enschedese vuurwerkramp. Tegelijkertijd zal de heer Van Buitenen zijn zeer uitgebreide onderbouwde onderzoeksrapportage met bijbehorende stukken aanbieden aan de opdrachtgever zijnde de stichting Expertgroep Klokkenluiders. Voornoemde Expertgroep zal het rapport op de agenda’s van Politiek Den Haag zetten teneinde een parlementaire enquête voor te bereiden. 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 juni 2018