Ultimate Beneficial Owner . Wordt in Nederland op 1 juli 2017 het UBO-register ingevoerd ?

25-04-2017 08:31

UBO betekent 'Ultimate Beneficial Owner en geeft aan de persoon die uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit. Bijv. een vennootschap,trust enz. Het register legt bijvoorbeeld bij een vennootschap de personen vast die uiteindelijk meer dan 25% van de aandelen in bezit hebben.