Wet voorkeursrecht gemeenten art 26 Wvg // Inwoner van Dalfsen in beroep tegen Wvg-aanwijzingsbesluit

21-12-2018 08:36

De Dafsenaar bezit op het mooiste plekje van Dalfsen in het buitengebied en zeer dicht bij de bebouwde een boerderijtje met grond. Op o.a.zijn grond vestigde Dalfsen de Wet voorkeursrecht.

 

Ten tijde van het voorlopige aanwijzingsbesluit kon niet worden gesproken van een  Wvg-aanwijzingsnoodzaak omdat geenszins aannemelijk is dat binnen concrete afzienbare tijd de percelen daadwerkelijk voor woningbouw in aanmerking komen. 

 

De gemeente kan dan wel betogen dat de percelen voor woningbouw ontwikkeld zullen worden en dat binnen afzienbare tijd een planologisch kader daarvoor zal worden vastgesteld doch dat is niet uit een onafhankelijk behoefte-overzicht gebleken, aldus de Dalfsenaar.  Vanuit die ongewisse situatie kan/mag het recht van de om zijn eigendom aan anderen dan de gemeente Dalfsen niet worden belemmerd stelde hij in beroep. 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 december 2018