Zes nieuwe staatsraden voor Afdeling bestuursrechtspraak

25-01-2019 15:46

De ministerraad heeft op vrijdag 25 januari 2019 besloten zes nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor benoeming voor te dragen aan Zijne Majesteit de Koning. Het gaat om de heer mr. A. Kuijer, de heer mr. A. ten Veen, de heer mr. P.H.A. Knol, mevrouw mr. C.C.W. Lange, de heer mr. H.C.P. Venema en mevrouw mr. dr. H.J.M. Baldinger.

 

In 2019 zullen enkele staatsraden vertrekken bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Vandaar dat er op korte termijn vacatures te vervullen zijn en behoefte bestaat aan meer bijzondere kennis van het vreemdelingenrecht en het omgevingsrecht.

 

Aldo Kuijer (1960) begint al op 15 februari bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij zal worden ingezet in de Vreemdelingenkamer en in de Algemene kamer. Aldo Kuijer is op dit moment raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag.

 

Aaldert ten Veen (1966) versterkt op 1 maart de Afdeling bestuursrechtspraak, waar hij zal worden ingezet in de Ruimtelijke-ordeningskamer en in de Algemene kamer. Hij is momenteel advocaat/partner bij Stibbe in Amsterdam op het gebied van het omgevingsrecht.

 

Peter Knol (1969) treedt ook met ingang van 1 maart in dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij gaat deel uitmaken van de Ruimtelijke-ordeningskamer en de Algemene kamer. Peter Knol is nu senior rechter bij de rechtbank in Amsterdam en gedetacheerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.

 

Sandra Lange (1966) begint op 1 april bij de Afdeling bestuursrechtspraak, waar zij zal worden ingezet in de Vreemdelingenkamer en in de Algemene kamer. Sandra Lange is op dit moment senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

 

Hans Venema (1958) wordt ook met ingang van 1 april staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is al staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State en rechterlijk bestuurslid van de Centrale Raad van Beroep. Hans Venema zal worden ingezet in de Ruimtelijke-ordeningskamer en in de Algemene kamer.

 

Dana Baldinger (1969) treedt met ingang van 1 mei in dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij gaat deel uitmaken van de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Dana Baldinger is momenteel senior rechter bij de rechtbank in Amsterdam.