Zorgplichten van notarissen bij openbare verkoop internetveilingen van onroerende goederen.

03-05-2017 08:37

Er zijn in Nederland stichtingen die ieder in hun eigen gebied met enige regelmaat een zogeheten regioveiling organiseren. Notarissen bij openbare verkoop van register-(onroerend-)goed kunnen desgewenst bij het veilen van deze objecten gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten van op de markt operende stichtingen. Het ontslaat de notaris niet van hun wettelijke zorgplichten. 

 

Zoals reeds gemeld op deze site https://emls.webnode.nl/news/notarissen-veilingnotarissen-internetnotarissen-publicatieplicht-uitspraak-rechtbank-gelderland-d-d-7-april-2017/  deed de voorlopige voorzieningen rechter van de rechtbank Gelderland te Arnhem op 7 april 2017 uitspraak in een zaak van

PLATFORM BBB B.V.,gevestigd te Beneden-Leeuwen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNETNOTARISSEN B.V.,

gevestigd te West Maas en Waal, tegen de STICHTING VASTGOEDVEILING TWENTE-ACHTERHOEK, gevestigd te Tubbergen, en de

STICHTING NOTARIËLE VASTGOED VEILING GELDERLAND, gevestigd te Ede. De uitspraak is te lezen op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

 

Het is (nog) niet bekend of hoger beroep is ingesteld door de meest gerede partij.

 

Hoe die uitspraak zich verhoud met de wet op het notarisambt is nog niet duidelijk. Wat zijn de risico,s voor een notaris om gebruik te maken van een stichting die via internetbieden onroerendgoed verkoopt?  Mag een verkopende notaris die ook nog aan de internetveiling-website knoppen draait tegelijkertijd bestuurslid zijn van zo,n, stichting ? Binnenkort meer op deze site !

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 mei 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

In dat kader zijn de stichtingen ertoe overgegaan om voor publicatie van de veilingen gebruik te maken van de website www.openbareverkoop.nl.