Doorzoek de website

Hallo Hoge Raad der Nederlanden ! fraude-opsporing-instrument Systeem Risico-Indicatie (SYRI) (?) Digitaal procederen ? Wie controleert de algoritmen, wie beheert de data ?

https://emls.webnode.nl/news/fraude-opsporing-instrument-systeem-risico-indicatie-syri-hallo-hoge-raad-der-nederlanden-digitaal-procederen-wie-controleert-de-algoritmen-wie-beheert-de-data/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Hallo Hoge Raad der Nederlanden ! fraude-opsporing-instrument Systeem Risico-Indicatie (SYRI) (?) Digitaal procederen ? Wie controleert de algoritmen, wie beheert de data ? 08-07-2019 14:39 Door wie worde

Grootte:25,1 kB

Nederlandse staat gedagvaard om risicoprofilering burgers.

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-staat-gedagvaard-om-risicoprofilering-burgers/
ing burgers. 28-03-2018 17:03 Een groep maatschappelijke organisaties dagvaardt vandaag de Nederlandse staat om het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de eisers is het risicoprofileringssysteem een ‘black box’ die een risico vormt vo

Grootte:26,4 kB

Rotterdam kapt met fraude-opsporing-instrument Systeem Risico-Indicatie (SYRI)

https://emls.webnode.nl/news/rotterdam-kapt-met-syri/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Rotterdam kapt met fraude-opsporing-instrument Systeem Risico-Indicatie (SYRI) 04-07-2019 08:14 De gemeente Rotterdam maakt niet verder gebruik van het fraude-opsporingsinstrument Systeem Risico-Indicatie

Grootte:26,9 kB

The Netherlands is building a surveillance state for the poor, says UN rights expert

https://emls.webnode.nl/news/the-netherlands-is-building-a-surveillance-state-for-the-poor-says-un-rights-expert/
and undermines the rights to privacy and social security, says UN human rights expert Philip Alston.   The tool, called the System Risk Indication (SyRI), allows central and local government authorities to combine broad categories of data previousl

Grootte:26,3 kB

Privacy First: fundamentele rechtszaak tegen massale risicoprofilering van onverdachte burgers

https://emls.webnode.nl/news/privacy-first-fundamentele-rechtszaak-tegen-massale-risicoprofilering-van-onverdachte-burgers/
nk Den Haag de rechtszitting plaats in de bodemprocedure van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI). SyRI licht met geheime algoritmen complete woonwijken door om burgers te profileren op het ri

Grootte:29,2 kB

Nieuw wetsvoorstel geeft minister vrijbrief voor vergaand doorlichten burgers

https://emls.webnode.nl/news/nieuw-wetsvoorstel-geeft-minister-vrijbrief-voor-vergaand-doorlichten-burgers/
weten dat de algoritmen desondanks geheim blijven en dat mensen naar de rechter kunnen stappen als ze denken dat ze onrechtmatig behandeld worden.   SyRI   Het eerste samenwerkingsverband dat al op deze manier werkt, is het zogeheten SyRI-systeem.

Grootte:28,4 kB

Hallo Hoge Raad der Nederlanden ! Digitaal procederen ? Wie controleert de algoritmen, wie beheert de data ?

https://emls.webnode.nl/news/hallo-hoge-raad-digitaal-procederen-wie-gaat-er-over-algoritmes-controles-en-beheer-data/
ert de algoritmen, wie beheert de data ? 06-02-2019 13:17 Door wie worden welke systemen gebruikt?  Middels het zogeheten Systeem Risico Indicatie ( SyRI ) van Sociale Zaken wordt op basis van gecombineerde bestanden en algoritmen ge- en bekeken wie

Grootte:24 kB


Onderdelen 1 - 8 van 8