Artikel archief

Dossier Alles aan 1-draadje // Nederland werd wakker met een enorme Datalek waardoor o.a. informatie over en van overheidsvergaderingen voor onbevoegden toegankelijk was.

06-06-2024 08:07
De zwaar-teleurgestelde demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Digitale zaken) gaat onderzoek doen naar een datalek bij het vergaderplatform van de Rijksoverheid over mogelijk datalekken informatie van duizenden Nederlandse vergaderingen. Gaten in beveiliging videocalls ministers:...

Dossier EMV // New Study: Cell Tower Radiation Increased Oxidative Stress in Honeybees After One Year

04-06-2024 08:12
Elektronische magnetische velden (straling) .......

Waarschuwing voor notarissen: voorkom oprichting plof-BV’s. De notie risico-indicatoren ploffers en katvangers e.a. nepoprichtingen onder valse vlag.

04-06-2024 08:08
Het Bureau Financieel Toezicht waarschuwt voor betrokkenheid bij fraude....

Lobby om regelgeving voor Ultra Bewerkt Voedsel door de mand gevallen.

03-06-2024 08:07
The Financial Times meldt in een uitgebreid artikel proberen grote voedselbedrijven de gevaren van geraffineerd en ultrabewerkt voedsel te verdoezelen en strengere regelgeving tegen te houden. Ruim 15 jaar geleden bedacht de Braziliaanse voedingswetenschapper Carlos Monteiro de term 'ultrabewerkt...

Wetsvoorstel Wijziging Meststoffenwet in verband met de maximale mestproductie

31-05-2024 16:56
Dit wetsvoorstel stelt een aantal wijzigingen van de Meststoffenwet voor in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking. Op 30 september 2022 heeft de Europese Commissie aan Nederland derogatie verleend van de maximale gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest in...

NEDERLAND - Dossier Round-Up // Glyfosaat in de ban zolang gezondheidsrisico's niet zijn uit te sluiten

31-05-2024 08:06
Glyfosaat in de ban zolang gezondheidsrisico's niet zijn uit te sluiten  Tweese Kamer stemde 28 mei voor een motie dat wil dat eerst ‘onomstotelijk bewezen is dat glyfosaatbevattende middelen geen risico vormen voor de gezondheid’. De motie werd gesteund door partijen uit de linkerhoek doch...

De privatisering van de opsporing

31-05-2024 08:04
Vaak is de data waar het om gaat en waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek interesse in is in het bezit van bedrijven en bevindt de data zich op servers in verschillende landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Tot voor kort voorzagen de instrumenten ter verkrijging van deze...

Cybercrime congres: Digitaal bewijs & de rol van private partijen vindt plaats Vrijdag 21 juni 2024 in het Centrum van Den Haag

28-05-2024 08:12
Zie o.a.: https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/de-privatisering-van-de-opsporing-32pxj

Dossier Vuurwerkramp en andere rampen // Openbaarheid van Bestuur ? Het openbaar bestuur heeft in EU-Lidstaat Nederland m.b.t. de te betrachten transparantie t.a.v. de tot standkoming van bestuursbesluiten de verkeerde grondhouding,

27-05-2024 08:35
Ondanks dat Openbaarheid van Bestuur een grondrecht is moet men in heikele kwesties openbaarheid afdwingen in Nederland met langdurige procedures en dwangsommen leert ook de talloze Vuurwerkramp gerelateerde Wob-verzoeken en Woo-verzoeken al of niet juncto Archiefwet.  Het wordt tijd dat...

Dossier Vuurwerkramp Enschede // Hoe groot is de explosie bij brand in een vuurwerkopslag? 'Als vuurwerk eenmaal brandt, is het niet meer te blussen'

24-05-2024 16:09
Vuurwerkopslagplaatsen in woonwijken: experts zien ze het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. De kans dat een brand een massa-explosie veroorzaakt, is namelijk niet uit te sluiten. Zelfs als de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.   Licht geclassificeerd vuurwerk, ook wel...
Onderdelen 31 - 40 van 4661
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>