Artikel archief

Up-date Dossier Vuurwerkramp // : Het Enschedese gemeentebestuur zegt dat zij de notulen van het ingelaste besloten (geheime) gedeelte van raadsvergadering van 2 juni 1997 niet meer kunnen vinden. Thans is de vraag : Wie (?) heeft waar gezocht

12-10-2018 17:04
Van het verslag/notulen van de raadscommissievergadering 28 mei 1997 is inmiddels  een concept verstrekt doch geen afschrift.  Er is geen verslag/notulen van de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 verstrekt. Wel een besluitenlijst.      In het besloten (geheime)...

De A-G (Advocaat-Generaal) heeft vandaag 12 oktober 2018 de Hoge Raad verzocht om een zaak te herzien waarin een man is veroordeeld voor doodslag op zijn partner. De vrouw werd in 2000 dood aangetroffen in een flat in Rosmalen.

12-10-2018 15:11
Nieuw onderzoek  in de Rosmalense flatmoord-zaak wijst uit dat de vrouw zelfmoord gepleegd kan hebben. De man kreeg destijds tbs met dwangverpleging opgelegd, maar naar nu blijkt is hij mogelijk niet verantwoordelijk voor de dood van zijn...

Megaschikkingen schadelijk voor vertrouwen in rechtsstaat

11-10-2018 16:42
Als het aan de Rechtspraak ligt, komt er zo snel mogelijk een einde aan megaschikkingen achter gesloten deuren tussen bedrijven en het Openbaar Ministerie. Bij dit soort schikkingen is de rechter niet betrokken. Ze zijn niet openbaar en daardoor is van transparantie geen sprake. Dat is schadelijk...

Is Hoge Raad arrest ECLI:NL:HR:2018:1821 gewezen op 2 oktober 2018 in een WWB uitkerings- kinderbijslag zaak nietig? Hoge Raad ging contrair aan conclusie/advies van de Advocaat Generaal.

10-10-2018 11:07
Na het lezen van geduid arrest en desgevraagde toelichting van de raadsman valt het des temeer op dat de Hoge Raad in zijn beslissing afwijkt van het gegeven advies van de A-G  en tot verwerping van het cassatie-beroep komt, dit terwijl mw. K nimmer de dagvaarding ontvangen heeft waarin zij is...

Nederlandse Staat heeft hoger beroep tegen Urgenda verloren moet uitstoot broeikasgassen op korte termijn verder terugdringen aldus het Gerechtshof Den Haag

09-10-2018 11:45
De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25% verminderd worden ten opzichte van 1990. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag geoordeeld in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Het gerechtshof bevestigt met de uitspraak in de klimaatzaak het vonnis van de...

Samenvatting advies ontwerpbesluit voor 'hackbevoegdheden' politie en justitie.

09-10-2018 11:19
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit 'Onderzoek in een geautomatiseerd werk'. Het advies van de Afdeling advisering is op 9 oktober 2018 openbaar gemaakt.   Doel van het besluit   In de nieuwe Wet computercriminaliteit III zijn...

Conclusie Advocaat-Generaal: Advies aan de Hoge Raad in dividendbelasting-zaak.

08-10-2018 10:38
Conclusie: de prejudiciële vragen aan het HvJ EU kunnen ingetrokken worden, maar overwogen kan worden het HvJ EU op een principieel verschil te wijzen tussen het Nederlandse stelsel (intern consistent) en het Deense stelsel (niet intern consistent) om te proberen het Hof er alsnog van te overtuigen...

Is Nederlandse dividendbelasting-afschaffing strijdig met europese mededingingswet zijnde een ontoelaatbare vorm van staatssteun?

05-10-2018 10:59
Is EU-lidstaat Nederland vergeten dat de controle op steunverlening door de overheid een van de belangrijkste onderdelen van het mededingingsbeleid van de Europese Unie is ? Doel dient toch te zijn het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de markt. Maatregelen van...

Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober te Luxemburg

05-10-2018 08:25
Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers (beiden JenV) sturen de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer . De bijeenkomst vindt plaats op 11 en 12 oktober 2018 in Luxemburg.   Bron :...

.

04-10-2018 08:34
Onderdelen 1 - 10 van 945
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>