Artikel archief

Voorstel Europese rechters om samenwerking met Polen op te schorten

20-08-2018 08:24
Het bestuur van het samenwerkingsverband van Europese Raden voor de rechtspraak (ENCJ) stelt voor de Poolse Raad te schorsen als lid. Door maatregelen van de Poolse regering staat de rechtsstaat in het land zwaar onder druk. In een verklaring (encj.eu)You are leaving Rechtspraak.nl stelt het...

Vuurwerkramp : Het Enschedese gemeentebestuur zegt dat zij de notulen van het ingelaste besloten (geheime) gedeelte van raadsvergadering van 2 juli 1997 niet meer kunnen vinden.

17-08-2018 16:17
In het besloten (geheime) gedeelte van de raadsvergadering van 2 juli 1997 werd zonder dat de  huurder - de heer Bakker -  wist dat de Wet Voorkeursrecht ( recht van eerste koop) gevestigd op de ondergrond van SE-Fireworks aan de Tollensstraat te Enschede door de gemeente Enschede i.v.m....

De Minister van Rechtsbescherming S. Dekker heft het thans geldende no cure no pay-verbod binnen de advocatuur voorlopig niet op blijkt uit beantwoording van gestelde schriftelijk vragen vanuit de Tweede Kamer.

16-08-2018 16:33
De 5 schriftelijke vragen over no cure no pay-verbod waren afkomstig van een VVD-Tweede Kamerlid en werden ingezonden op 26 juni 2018. De schriftelijke vragen werden heden schriftelijk beantwoord door minister Dekker. Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 2795. De...

Websites van top- 50 Advocatenkantoren in strijd met de nieuwe privacywet ( AVG )

15-08-2018 12:51
De Functionaris heeft in de afgelopen periode onderzocht of de 50 grootste advocatenkantoren van Nederland zich houden aan de privacywetgeving. Dit als introductie op de nieuwe software oplossing Praivacy. Uit de verzamelde informatie via de Praivacy scraper – een applicatie dat elke pagina van een...

Stichting Zorgrecht gaat bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis Achmea

13-08-2018 08:34
Zorgrecht had eerder de zaak in kort geding voor de rechtbank te Utrecht op 23 februari gewonnen. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof echter in het voordeel van Zilveren Kruis. Stichting Zorgrecht gaat een bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis Achmea naar aanleiding van het arrest in...

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht, zijnde het bestuursorgaan die gaat over toevoegingen, wijst ten onrechte WOB-verzoek om openbaarmaking af. Zie de uitspraak van Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2018:2959

08-08-2018 16:19
Het verzoek werd afgewezen op basis van weigeringsgrond of omdat gevraagd document niet aanwezig is. Het bestreden besluit berust kortom op een ondeugdelijke motivering en zal worden vernietigd. De overige aangevoerde gronden behoeven dan ook geen bespreking. De Rechtbank Gelderland zal daarom de...

Wat is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en wat houdt de op 1 augustus 2018 door de Europese Commissie bevestigde deelname van Nederland in ?

07-08-2018 16:28
Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is een onafhankelijk en gedecentraliseerd openbaar vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat bevoegd is voor het onderzoeken, vervolgen en voor het gerecht brengen van strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting, zoals fraude, corruptie of...

Nederland sluit zich alsnog aan bij Europees Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM)

02-08-2018 08:38
De 21 EU-lidstaten gaan nauwer samenwerken in een Europees Openbaar Ministerie (EOM) voor fraudezaken. Het Europees Openbaar Ministerie wordt in de deelnemende lidstaten verantwoordelijk voor de bestrijding van fraude met EU-gelden. Nederland koos er aanvankelijk voor om niet aan het EOM deel te...

DigiD-website meerdere keren getroffen deze week door DDoS-aanvallen

01-08-2018 12:14
Binnenkort meer op deze site. Zie alvast : https://emls.webnode.nl/search/?text=DigiD&type=2

Naar verwachting treedt de nieuwe wet Wtza - Wet toetreding zorgaanbieders - in 2019 in werking.

01-08-2018 08:14
Binnenkort meer op deze site.
Onderdelen 1 - 10 van 875
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>