Artikel archief

Nederlandse Tweede Kamer schort schrappen dwangsom uit WOB op. Nederlandse minister van binnenlandse zaken houdt zijn wetsvoorstel aan.

19-06-2015 21:29

De risico,s van Investor-State Dispute Settlement, zijnde een clausule in internationale handelsverdragen die de investeerder het recht geeft om zelfstandig een arbitragezaak tegen de overheid in een ander land aan te spannen, buiten de nationale rechter

08-06-2015 15:00
Zie ook : TTIP het artikel van 22 mei 2015 op  https://emls.webnode.nl/news/transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-verzwakt-de-positie-van-het-europees-parlement-en-ondermijnt-het-voorzorgsbeginsel-artikel-101-lid-2-van-het-verdrag-werking-europese-unie-vweu/   ...

De internationale advocatenorganisatie Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) heeft haar jaarverslag 2014 gepubliceerd. ( zie ook EMLS-rubriek digitaal procederen)

05-06-2015 10:20
Het geduide jaarverslag geeft o.a. de zorgen van CCBE weer over de digitale samenleving en en de rol van de zich ontwikkelende rechtspraak in de hedendaagse  samenleving.  Het jaarverslag-2014  van de CCCBE, geeft als inleiding : 2014 was an election year that saw a significant power...

WJP Rule of Law Index 2015

04-06-2015 12:10
Zweden staat op de eerste plaats van het op 2 juni 2015 gepubliceerde Rule of Law Index https://worldjusticeproject.org/open-government-index/open-government-around-world    Ook dit jaar werd de ranglijst samengesteld door het World Justice Project  World Justice Project Nederland...

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp-meldplicht datalekken.

02-06-2015 13:09
De Eerste Kamer heeft de meldplicht voor datalekken  goedgekeurd . Wanneer de nieuwe wetgeving in werking treedt is nog niet duidelijk. Publieke en private organisaties die datalekken niet melden riskeren straks een boete van maximaal 450.000 euro   Meldplicht datalekken en uitbreiding...

Is het Duitse tolheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelgeving ?

29-05-2015 20:06
Of het Duitse toheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelegeving is zal ongetwijfeld gaan worden beantwoord door het EU-Hof van Justitie nadat het plan in het Duitse staatsblad is gepubliceerd.    De dato 7 juli 2014  werd door de Duitse minister van verkeer het voorstel om...

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verzwakt de positie van het Europees Parlement en ondermijnt het voorzorgsbeginsel’(artikel 101 lid 2 van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU)

22-05-2015 16:55
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verzwakt de positie van het Europees Parlement en ondermijnt het voorzorgsbeginsel’(artikel 101 lid 2 van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU)   Volgens dit artikel berust het beleid van de Unie (onder meer) op het voorzorgsbeginsel....

TTIP ( Transatlantic Trade & Investment Partnership )

19-05-2015 13:01
Provincies en gemeenten worden niet betrokken bij de besluitvorming over het handelsverdrag TTIP. In Duitsland, België en Frankrijk hebben honderden vrezende gemeenten zich 'TTIP-vrij' verklaard of inspraak geëist bij de regering, maar dat gaat niet gebeuren, zo blijkt tijdens een TTIP-seminar van...

Prejudiciële toetsing in bestuursrechtspraak.

07-05-2015 12:06
prejudiciële toetsing in de bestuursrechtspraak.

Dossie rArtikel 120 Grondwet // Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ?

01-05-2015 11:07
De ict-fraude kost EU-lidstaat Nederland jaarlijks 10 miljard euro aldus de  nieuwe Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie. Maar hoe staat het met de veiligheid van de Nederlandse rechtsstaat ? Nederland, het lelijk eendje van Europa !   Het onderwerp fraude bij digitaal...
Onderdelen 4661 - 4670 van 4709
<< 465 | 466 | 467 | 468 | 469 >>