Artikel 80a Wetboek Rechterlijk Organisatie ?? Werkt artikel 120 grondwet belemmerend? Is digitaal procederen in het belang van de rechtszekerheid ?

02-11-2016 11:33

In Nederland kan op grond van artikel 80a Wet RO  de Hoge Raad een ingediend cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren indien de aangevoerde klacht duidelijk niet tot cassatie kan leiden en/of de verzoeker(ster) kennelijk onvoldoende belang heeft bij zijn/haar cassatieklacht. De vraag is of de Nederlandse Hoge Raad artikel 80a RO te extensief interpreteert door evident gegronde cassatieverzoeken af te wijzen wegens ‘onvoldoende belang’ omdat de verzoeker zich voor herstel van het geconstateerde verzuim ook tot een andere rechtsinstantie had kunnen wenden. Moet de vraag dan ook niet worden gesteld dat in Nederland het uitputtingsvereiste van de nationale rechtsmiddelen alvorens een zaak in Straatsburg aanhangig wordt gemaakt onbegrijpelijk is ? 

https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-lijkt-een-brug-te-ver-stop-er-mee-nu-het-nog-kan-doe-gelijk-art-80a-ro-in-de-ban-en-pas-de-grondwet-verwijder-art-120/

 

Binnenkort meer op deze site !! 

 

================================= 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 2 november 2016