Beroep van Rudi Bakker in Wvg-zaak gegrond. Bijna het hele Wvg-dossier is boven tafel. Deel van de raadsnotulen van 2 juni 1997 ontbreken nog. Is de gemeenteraad "buiten spel gezet"?

06-03-2019 09:33

In de zich nog steeds voortdurende vuurwerkramp procdures deed de Rechtbank Overijssel op 4 maart jl uitspraak in de door de heer Bakker aangespannen Wvg-zaak. Het beroep van Bakker werd gegrond verklaard nadat nadat B. en W. van Enschede aan de rechter had aangegeven nogmaals in de archieven te hebben  gezocht en navraag had gedaan bij collega,s doch dat het laatste Wvg-dossier-onderdeel (notulen besloten deel van de gemeenteraadsvergadering) van 2 juni 1997 niet was terug gevonden. De gemeente Enschede werd ook veroordeeld in de betaling van de proceskosten. 

 

De kwestie werd op 15 mei 2018 in de daartoe belegde hoorzitting  ter discussie gesteld op het stadhuis Enschede door reclamant Bakker en is te lezen op  o.a. https://rudibakker.nl/  en

https://twitter.com/RudiBakker/status/1015674743129821184  en  https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/  en te lezen op https://emls.webnode.nl/news/waarheidsvinding-vuurwerkramp-inz-geheime-documenten-gem-enschede-openbare-hoorzitting-commissie-bezwaarschriften-15-mei-2018-15-00-uur/

 

Blijft over de vraag waarom de thans in deze WOB-Wvg-procedure "boven water gekomen" gekomen stukken na 13 mei 2000 niet toen door het Enschedese gemeentebestuur van Enschede aan de Commissie Oosting zijn overhandigd? Daarnaast is het meer dan merkwaardig dat bijna 19 jaar lang niemand vanuit de opvolgende gemeenteraden heeft gereageerd op die omissie. Is de Enschedese gemeenteraad "buiten spel gezet"? 

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd..........