Dossier 5G // Rechtbank te Arnhem verklaart beroep van inwoonster uit het Gelderse Haarlo tegen plaatsing 5G-antenne gegrond. Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

25-12-2020 08:17

NEDERLAND - Rechtbank te Arnhem verklaart beroep van inwoonster uit Haarlo (Gemeente Berkelland) tegen plaatsing 5G-antenne gegrond. Zij dient als belanghebbende te worden aangemerkt. In casu gaat het om een verleende omgevingsvergunning voor een antennemast. Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. De rechtbank merkt eiseres daarom aan als belanghebbende en verklaart het beroep gegrond. De gemeente Berkelland zal opnieuw op het bezwaarschrift moeten beslissen en in het op rechtsgevolggerichte besluit die alsdan moet wordten genomen dient alsdan o.a. worden meegewogen de constatering van de Rechtbank dat van belang is dat een instantie als de NL-Gezondheidsraad in haar laatste rapport in wezen bevestigt dat bij 5G nog niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en ook dat er mogelijk verbanden bestaan tussen elektromagnetische straling en bepaalde ziektes. De NL-Gezondheidsraad wijst ook op de samenhang tussen blootstelling aan straling en bepaalde biologische processen.

Bron : Overheid.NL 

Uitspraak:  https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBGEL:2020:66

 

En zie :

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf

https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/#_ftn1

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2009:BG9796  

Zie ook :

https://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/12671/Doorbraak%20in%20rechtspraak

https://emls.webnode.nl/news/nederland-dossier-5g-rechtbank-te-arnhem-verklaart-beroep-van-inwoonster-uit-haarlo-gemeente-berkelland-tegen-plaatsing-5g-antenne-gegrond-zij-dient-als-belanghebbende-te-worden-aangemerkt-aangemerkt/

En :

https://www.next-up.org/pdf/EMF_Preliminary_application_filed_at_the_European_Court.pdf

https://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie

https://emls.webnode.nl/search/?text=5G&type=2