Dossier Vuurwerkramp // ( 08 ) Vuurwerkramp: Onmogelijke opdracht

29-10-2018 07:56

Wil je hier eens naar kijken? In juni 2014 vroeg de voorzitter van de Expertgroep Klokkenluiders of ik eens naar de Vuurwerkramp wilde kijken. Er had zich een klokkenluider gemeld met wilde verhalen over misstanden, die zich zouden hebben afgespeeld tijdens het strafrechtelijk onderzoek. Na aanvankelijke scepsis van mijn kant: "Met klokkenluiders loopt het altijd slecht af, ... de dossiervorming schiet altijd tekort, ... hij zal wel een arbeidsconflict hebben gehad, ... je weet toch dat ik zoiets niet meer doe, ...", begon ik toch aan de klus. Gaandeweg bleek het interessanter dan ik dacht. Dossiers, DVD's, archieven, dagboeken, gerechtelijke uitspraken en rapporten van Oosting en de rijksinspecties. Alle mechanismen die optreden binnen een organisatie, wanneer een klokkenluider geneutraliseerd moet worden, zag ik hier voorbij komen. Bij het lezen van het dagboek van Jan Paalman kon ik mijn ogen niet droog houden. Hij zag André de Vries onschuldig de bak indraaien. Hij had, samen met een collega, de korpsleiding voordien gewaarschuwd, maar ondanks alle beloften gebeurde er niets. Zelfs een meinedige verklaring werd door het OM gewoon opgevoerd als bewijs.

 

Dit kon wel eens de klokkenluiderszaak zijn waar ik altijd op had gewacht.

 

Onmogelijke opdracht

 

Vier jaar later heb ik alles op een rijtje staan in een rapport van meer dan 1.100 pagina's, 600 afbeeldingen en 1.400 voetnoten. Het heeft vier jaar geduurd voordat ik er van overtuigd was dat er inderdaad veel is misgegaan bij de opsporingshandelingen van politie en justitie. Ik moest daarvoor een aantal deskundigen in de opsporing raadplegen en ook een achttal (voormalige) brandweerlieden en -officieren. Met zoveel bewijsmateriaal in één rapport moet het nu eindelijk mogelijk zijn, 18 jaar na de ramp, om aan te tonen wat er werkelijk is gebeurd. Enthousiast begin ik presentaties te geven aan enkele Kamerleden, toonaangevende journalisten en de gemeenteraad Enschede. Maar het loopt stroef. Heel stroef. De een vindt het dossier te groot en te gedetailleerd, waardoor het niet te controleren is, de ander vindt de beschuldigingen veel te ver gaan. Soms noem ik de naam van een geraadpleegde deskundige die controversieel is, waardoor men afhaakt. De meesten durven het niet in mijn gezicht te zeggen, misschien vanwege mijn reputatie. Maar er gebeurt niets. Ik blijk met een onmogelijke opdracht te zitten.

 

Een eerste kleine doorbraak

 

In april van dit jaar (2018) is Ronald van Raak (SP) bereid om Kamervragen in te dienen. Niet over de ramp, maar over de blusvoorschriften voor de brandweer bij vuurwerk, die verschillend blijken te zijn in diverse veiligheidsregio's. Tot ieders verbazing, niet in het minst van mijzelf, antwoordt minister Grapperhaus dat eenmaal brandend vuurwerk inderdaad niet meer geblust kan worden met water. Dat is voor het eerst dat dit officieel wordt toegegeven. Tot dan toe hielden TNO, NFI en BZK altijd vol dat het blussen van vuurwerk met water een routine blusactie is. 'Goh', zegt Ronald tegen mij, 'Wat deden al die brandweerlieden dan boven op de vuurwerkopslagplaatsen in Enschede?' Ik kijk hem triomfantelijk aan. 'Da's een héle goeie vraag Ronald!' Kort daarop geef ik een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Ronald van Raak (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Henk Krol (50-plus) kunnen erbij zijn en zeggen toe de kwestie van de ramp aan de orde te gaan stellen in de Tweede Kamer.

 

LinkedIn artikelen

 

Het zomerreces is voorbij. Het rapport is af. Onderzoeksplatform 'Follow the Money' meldt zich en het langdurige redactieproces begint om tot een zorgvuldig eerste artikel te komen. Het zal gaan over de rol van TNO bij de opsporing naar de oorzaak van de ramp. Om het vuur weer in het lont te krijgen begin ik zelf op 10 oktober met de publicatie van een reeks artikelen, voor het eerst en exclusief op LinkedIn. Tot nu toe zeven artikelen:

 

1 De voortgang van het onderzoek, gepubliceerd op 10 oktober.

2 Het reviewrapport, gepubliceerd op 12 oktober.

3 Samenvatting van enkele bevindingen: Vuurwerkramp nieuw, gepubliceerd op 15 oktober.

4 Wat is het beeld dat de Nederlandse overheid schetst van de ramp? Gepubliceerd op 16 oktober.

5 De beide klokkenluiders van de politie Twente die als eersten een aantal misstanden meldden bij de korpschef en het OM. Gepubliceerd op 18 oktober.

6 De uitgangssituatie vóór de ramp, gepubliceerd op 21 oktober

7 De vervolgingskeuzes van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd op 24 oktober. Herpublicatie op 26 oktober met verbeteringen in de tekst en een andere foto.

 

Wordt snel vervolgd ...

https://www.linkedin.com/pulse/vuurwerkramp-onmogelijke-opdracht-paul-van-buitenen/

 

Zie ook:

https://rudibakker.nl/pdf/Hoorzitting_deken_orde_advocaten_10_09_2015.pdf

https://twitter.com/rudibakker

https://rudibakker.nl/

https://rudibakker.nl/media

https://devuurwerkramp.nl/

en

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-het-enschedese-gemeentebestuur-zegt-dat-zij-de-notulen-van-het-ingelaste-besloten-geheime-gedeelte-van-raadsvergadering-van-2-juli-1997-niet-meer-kunnen-vinden-van-het-verslag-notulen-van-de-raadscommissievergadering-28-mei-1997-is-inmid/

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 oktober 2018