Up-date Vuurwerkramp // : Het Enschedese gemeentebestuur zegt dat zij de notulen van het ingelaste besloten (geheime) gedeelte van raadsvergadering van 2 juli 1997 niet meer kunnen vinden. Thans is de vraag : Wie (?) heeft waar gezocht ?

21-09-2018 17:12

Van het verslag/notulen van de raadscommissievergadering 28 mei 1997 is inmiddels  een concept verstrekt doch geen afschrift.  Er is geen verslag/notulen van de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 verstrekt. Wel een besluitenlijst.   

 

In het besloten (geheime) gedeelte van de raadsvergadering van 2 juli 1997 werd zonder dat de  huurder - de heer Bakker -  wist dat de Wet Voorkeursrecht ( recht van eerste koop) gevestigd op de ondergrond van SE-Fireworks aan de Tollensstraat te Enschede door de gemeente Enschede i.v.m. de VINEX-planontwikkeling Groot-Roombeek.

 

Inmiddels is er wel een gemeentelijk schrijven van de gemeente Enschede "boven water"gekomen waaruit blijkt dat de eigenaar/verhuurder wel op de hoogte was. Daarnaast is via wobprocedures vast komen te staan dat o.a. een Enschedese notariskantoor op de hoogte was van het leggen van gemeentelijk voorkeursrecht. Inmiddels zijn na 18 jaar - o.a.via het voeren van diverse wob- en archiefwet procedures - enige stukken/documenten vanuit de gemeente Enschede moeizaam "boven water" gekomen welke niet worden genoemd in het zogeheten Oosting-rapport.

 

Ook de huidige Enschedese gemeenteraad blijft (nog) oorverdovend sttil. Gelet daarbij op de bevindingen van het onlangs te Den Haag  gepresenteerde bijna 900 blz.-tellende onderzoeksrapport en feitencomplex onderbouwt met stukken over de toedrachtt en mogelijke causale verbanden t.a.v. de Enschedese vuurwerkramp 13 mei 2000 van onderzoeker  en klokkenluider oud-Europarlementariër Paul van Buitenen ligt dan ook een parlementaire-enquête meer dan in de rede. Temeer nu is gebleken dat deze zaak niet opnieuw op de Enschedese politieke agenda is gezet.

 

Nu de Enschedese gemeenteraad de bevindingen niet weerspreekt is het niet te begrijpen waarom de huidige burgemeester van Enschede, die immers boven de politieke partijen staat, althans dient te staan, niets doet.

 

Na 18 jaar begint het causale verband zich af te tekenen o.a. n.a.v. de openbaarmakings-procedure van gedeeltelijke besloten (geheime) Enschedese Wvg-gemeenteraadsvergadering over recht van eerste koop SEF-loc. Tollensstraat te Enschede en is te lezen op : https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp3/

 

De Wvg-zaak is thans onder de rechter te Zwolle. De gemeente Enschede heeft een verweerschrift ingediend. De rechtszitting staat voorlopig voor November op de rol ingepland.  

 

 

Zie  ook https://rudibakker.nl/

Zie  ook https://devuurwerkramp.nl/

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 september 2018