Dossier Vuurwerkramp (5) // De klokkenluiders

19-10-2018 19:56

De review van het Vuurwerkrampdossier is vanwege de behandeling van twee klokkenluiders binnen de politie Twente: Jan Paalman en Charl de Roy van Zuydewijn. Beiden waren als rechercheur lid van het Tolteam van de politie Twente dat het strafrechtelijk onderzoek deed onder het Openbaar Ministerie Almelo. Zij meldden in de periode 2001-2003 een aantal misstanden bij de korpsleiding en het OM over het strafrechtelijk onderzoek. Op ongepaste wijze trachtte het OM vervolgens te voorkomen dat beide rechercheurs gehoord zouden worden door het gerechtshof te Arnhem waar de strafzaken in hoger beroep dienden. Op verzoek van de verdediging hoorde het Hof hen toch. Als direct gevolg hiervan werd de onterecht tot 15 jaar cel veroordeelde André de V. door het Hof vrijgesproken. Het bewijs van het OM bleek ondeugdelijk.

 

In de plaats van een beloning werd er onder aansturing van het OM door de korpsleiding een klopjacht op de beide melders georganiseerd. Het Bureau Interne Zaken van een andere politieregio (BIZ korps Gelderland-Midden) werd gevraagd om naar het héle Tolteam te kijken. Maar in werkelijkheid waren vooral de gedragingen van beide melders focus van het onderzoek. Dit blijkt uit de interne verhoorverslagen. Waar het OM en de korpsleiding niet op rekenden was dat het BIZ wél een grondig onderzoek wilde doen naar álle betrokkenen binnen het strafrechtelijk onderzoek. Zo kon het gebeuren dat het onderzoek kantelde toen aanwijzingen naar boven kwamen dat er werkelijk iets mis was. Op 16 november 2003 rapporteerde het BIZ aan de opdrachtgever, burgemeester Mans, dat de mogelijkheid bestond dat leidinggevenden en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek, tegen de van brandstichting verdachte André de V., bewust de rechterlijke macht hadden misleid.

 

Burgemeester Mans neemt in paniek contact op met de minister van Justitie Donner die vervolgens de rijksrecherche laat inschakelen. De formele doelstelling van de rijksrecherche was vast te stellen of er sprake was van bewuste misleiding van de rechterlijke macht. De werkelijke onderzoeksopdracht was om de bevindingen van het BIZ te ontkrachten en tevens de basis te leggen voor een strafklacht wegens meineed tegen beide melders van politie. Dit blijkt uit interne documenten van de rijksrecherche. Bijna lukt deze opzet, maar het OM wordt teruggefloten door de rechtbank Den Haag. Wél verklaart de rijksrecherche dat van bewuste misleiding niks is gebleken. De gevolgen van deze vaststelling zijn ernstig. Voortaan zal een verwijzing naar de rapporten van Oosting en de rijksrecherche voldoende zijn om iedere poging tot verder onderzoek te stuiten.

 

De klokkenluiders worden gedwongen akkoord te gaan met een 'eervol ontslag' uit het politiekorps Twente. Na een inleiding met de door beide klokkenluiders gedane meldingen, zal op deze site voor het eerst uit de doeken worden gedaan hoe dit in zijn werk ging. De korpsleiding en het OM probeerden de beide melders te discrediteren en zijn er in geslaagd hen tot beëindiging van de aanstellingsovereenkomst te drijven.

 

In een afzonderlijke publicatie zal aandacht worden geschonken aan het door het BIZ Gelderland-Midden uitgevoerde interne onderzoek, de omslag van dat onderzoek, de inschakeling van de rijksrecherche en de fouten die de rijksrecherche maakte tijdens het onderzoek. Deze fouten zijn zo ernstig dat kwade opzet niet kan worden uitgesloten. Wanneer de Tweede Kamer lucht krijgt van mogelijke misstanden wordt de Kamer, mede door eigen toedoen, om de tuin geleid door de Minister van Justitie Donner. Het enkele Kamerlid dat stand houdt vermag niets.

 

https://www.linkedin.com/pulse/5-vuurwerkramp-de-klokkenluiders-paul-van-buitenen?trk=related_artice_05.%20Vuurwerkramp%3A%20De%20klokkenluiders_article-card_title

 

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 oktober 2018