Dossier Vuurwerkramp // (6) S.E. Fireworks vóór de ramp.

21-10-2018 16:37

Vóór de overname.

 

Voor de overname door Bakker en Pater op 27 april 1998, werd het bedrijf gerund door ex-eigenaar H. S. Daarbij was sprake van zwarte handel, oplichten van de belastingdienst, illegale verkoop aan particulieren, schenkingen aan overheidsmedewerkers, bedrijfsuitoefening zonder vergunning en illegale uitbreiding. Over de details aangaande de vergunningen en de keuze van het OM om zowel H. S. als de gemeente niet te vervolgen, wordt in de komende artikelen bericht.

 

Tussen overname en ramp.

 

Ná de overname werden er vele verbeteringen doorgevoerd. Zo werd er een clean desk policy ingevoerd voor het bedrijf, werd bedrijfskleding ingevoerd, een onderhoudscontract afgesloten voor nieuw aangebrachte brandblussers, het hang- en sluitwerk verbeterd en moesten de medewerkers die met vuurwerk omgingen, ook de oproepkrachten, verplicht op veiligheidscursus. Eén van de directeuren, Bakker, heeft zichzelf aangegeven bij de belastingdienst voor de zwarte inkomsten uit de tijd van H. S. en daarvoor een naheffing betaald. Ook is de opslagcapaciteit gelegaliseerd, na overleg met Defensiebureau MILAN. Wat Oosting en het OM hierover vermeldden is onjuist. Dit wordt nog nader geduid.

 

Conflict met ex-eigenaar.

 

H. S. heeft na de verkoop van zijn bedrijf aan Bakker en Pater er alles aan gedaan om het bedrijf kapot te maken. In eerste instantie werkten hij en zijn vrouw nog mee met het bedrijf, maar zodra Bakker er achter kwam dat hij door H. S. werd opgelicht heeft hij hen de toegang tot het bedrijf ontzegt. H. S. heeft, in strijd met de overnamebepalingen, getracht klanten weg te halen, leveranciers te blokkeren, kredietfaciliteiten te ondermijnen, diefstal te plegen van bedrijfswagens, boekhoudsoftware en liquide middelen. Hij had blijkbaar een motief voor de vernietiging van het bedrijf, maar het OM deed géén onderzoek naar een mogelijk intellectueel daderschap van oud-eigenaar H. S.

 

Vergunningsituatie.

 

De vergunningsituatie van S.E. Fireworks was, zacht gezegd, niet in orde. En dan gaat het niet over de flauwekul die COV-voorzitter Oostink daarover opmerkt, maar over misstanden van officiële, vergunningverlenende instanties. In een afzonderlijk artikel worden met name de merkwaardige gedragingen van de gemeente Enschede bij de verlening van de beide milieuvergunningen 1997 en 1999 geduid.

 

https://www.linkedin.com/pulse/06-se-fireworks-v%C3%B3%C3%B3r-de-ramp-paul-van-buitenen/

 

Zie ook:

https://twitter.com/rudibakker

https://rudibakker.nl/

https://rudibakker.nl/media

https://devuurwerkramp.nl/

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-het-enschedese-gemeentebestuur-zegt-dat-zij-de-notulen-van-het-ingelaste-besloten-geheime-gedeelte-van-raadsvergadering-van-2-juli-1997-niet-meer-kunnen-vinden-van-het-verslag-notulen-van-de-raadscommissievergadering-28-mei-1997-is-inmid/

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 21 oktober 2018