Dossier Vuurwerkramp // Enschedese Vuurwerkramp 13 mei 2000 politieke doofpot.

03-01-2022 08:09

03-01-2021 08:09

Wat onderzocht de Commissie Oosting niet na de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 en waarom niet ?

Wat is er door het O.M. en Rijksrecherche niet onderzocht en wat is niet voor de rechter gebracht en  waarom niet ?

Wat was de rol van de betrokken advocatuur voor en na de ramp van 13 mei 2000 ?

Waarom is ontlastend bewijsmateriaal t.a.v. Rudi Bakker bijna 22 jaar verborgen gehouden ?

 

Er zijn veel pogingen gedaan door Rudi Bakker om de zaak vlot te trekken en  te heropenen. Thans zijn er nog steeds zaken onder de rechter.

Op basis van juridische procedures zijn er  na 20 jaar WOB- documenten vrijgevallen waardoor een ander zicht is ontstaan t.a.v. de werkelijke oorzaken van de ramp en de causale verbanden.

 

Aan de nieuwe burgemeester van Enschede en de Enschedese gemeenteraad de taak om op te houden met wegkijken maar de vragen die nog resten te beantwoorden omdat na 22 jaar het tijd wordt voor de volledige waarheidsvinding.

 

UP-DATE :

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-poltieke-doofpot-wat-onderzocht-de-commissie-oosting-niet-na-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-waarom-niet-wat-is-er-door-het-o-m-en-rijksrecherche-niet-onderzocht-en-wat-is-niet-voor-de-rechter-gebracht-en-waarom-niet/