Dossier Vuurwerkramp Up-Date // Wat onderzocht de Commissie Oosting niet na de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 en waarom niet ? Wat is er door het O.M. en Rijksrecherche niet onderzocht en wat is niet voor de rechter gebracht en waarom niet ?

12-04-2024 16:32

Waarom Poltieke Doofpot ?  Tja.....  UT-Rapport 1 december 2023 openbaar en aangeboden aan de Tweede Kamer. Gevarenclassificatie vaak onjuist

Wat onderzocht de Commissie Oosting niet na de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 en waarom niet ?

Wat is er door het O.M. en Rijksrecherche niet onderzocht en wat is niet voor de rechter gebracht en waarom niet ?          

 

Wat was de rol van de betrokken advocatuur voor en na de ramp van 13 mei 2000 ?

Waarom is ontlastend bewijsmateriaal t.a.v. Rudi Bakker bijna 24 jaar verborgen gehouden ?

Wat was de rol van de Deken van de lokale Orde van Advocaten  ?

Wat was de rol van de verzekeringsmaatschappijen van alle betrokkenen ?      

 

Er zijn veel pogingen gedaan door Rudi Bakker om de zaak vlot te trekken en te heropenen. Thans zijn er nog steeds zaken onder de rechter.

Op basis van juridische procedures zijn er na 21 jaar WOB- documenten vrijgevallen waardoor een ander zicht is ontstaan t.a.v. de werkelijke oorzaken van de ramp en de causale verbanden incluis dwarsverbanden.

 

Aan de nieuwe burgemeester van Enschede dhr. Bleker en de Enschedese gemeenteraad de taak om  de Vuurwerkramp op de polititieke agenda te plaatsen en op te houden met wegkijken maar de vragen die resten te beantwoorden omdat na bijne 24 jaar het tijd wordt voor de volledige waarheidsvinding.

Alle slachtoffers alsmede de inwoners van Enschede en daarbuiten hebben daar recht op.

 

Politieke partij Burgerbelangen-Enschede (BBE) het is ook in het belang van de burgers van Enschede dat u als grootste politieke partij van Enschede de Enschedese Vuurwerkramp weer op de raadsagenda zet. Waarom bracht u het niet tter sprake in de coalitievormingsonderhandelingen? 

Of blijft u weer vier jaar wegkijken  ?

 

Blijft u nog langer wegkijken dan gaat u als gemeentebestuur van Enschede negatief de geschiedenisboeken in.

Tevens hierbij een oproep aan de goede ambtenaren. Ook al heerst er al jarenlang een angstcultuur op meerdere afdelingen binnen de gemeente Enschede, stap toch over je angsten heen en spreek !

 

Loon van de angst is immers nul !! Ook voor Burgersbelangen, ook voor de nieuwe burgemeester Bleker, de Wethouders en de ambtenaren en het hoogste bestuursorgaan van Enschschede, de gemeenteraad. 

 

 

2015  https://devuurwerkramp.nl/brondocumenten/wob/Hoorzitting_deken_orde_advocaten_10_09_2015.pdf    

 

2016  https://rudibakker.nl/content/uploads/sites/3/2021/05/07012016_pleitnota.pdf

 

2016  https://www.politie.nl/woo/korpsstaf/2016-vuurwerkramp-enschede.html

 

2019  https://www.dzonline.de/muensterland/klage-gegen-staat-und-kommune-1164908?npg

 

2019  https://www.groene.nl/artikel/dit-is-een-grote-doofpot-affaire

 

2021  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124475/201905128-1-a3/

 

2021 https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view

 

2021  https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-brief-aan-kabinetsinformateur-mariette-hamer-over-vuurwerkramp/

 

2021  https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp4/

 

2021 https://www.1twente.nl/artikel/979053/nieuwe-aangifte-in-vuurwerkramp-knetterharde-aanwijzingen-voor-motief-brandstichting-en-doofpot    

 

 

 

2021 https://emls.webnode.nl/news/aan-de-opvolgend-informateurs-de-heren-remkes-en-koolmees-vergeet-bij-de-onderhandelingen-niet-om-het-onderstaande-schriftuur-van-28-mei-2021-gericht-aan-mevrouw-m-i-hamers-als-agendapunt-in-te-brengen/

 

2022 https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-hoorzitting1/  

 

2022 https://emls.webnode.nl/news/doss-vuurwerkramp1/

 

2022 https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp104/

 

2022 https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp105/

 

2022 https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-gemeenteraad-van-enschede-is-nieuw-roombeek-wel-of-niet-gebouwd-op-een-leugen/  

 

2023 Universteit Twente rapport 1 december 2023 openbaar en aangeboden aan de Tweede Kamer. Gevarenclassificatie vaak onjuist

 

Is Nieuw-Roombeek gebouwd op een leugen ? 

 

Zie ook o.a.

https://overijsselextra.nl/uitgelicht/GJburBmo/gemeente-enschede-zette-half-miljoen-op-oplevering-grond-vrij-van-huur-dag-voor-vuurwerkramp

 

WAAROM ZWIJGT DE HUIDIGE ENSCHEDESE GEMEENTERAAD NOG STEEDS ?

 

Vraag voor gemeenteraad : Is het Enschedese VINEX Plan -Groot Roombeek gebouwd op een leugen?  Vraag die na 22 jaar eindelijk eens zal moeten worden beantwoord door de nieuwe wethouders en de onlangs door de Kroon benoemde nieuwe burgemeester en de nieuwe Enschedese gemeenteraad !  De eed afleggen en vervolgens blijven wegkijken is geen optie. 

Loon van de angst is nul !

 

Vraag : Op de Global Right to Information Rating heeft Nederland nu een magere 82 punten toedeling van de 150. Ligt daaraan mede ten grondslag het bijna 22 jaar lange zwijgen van de Rijksoverheid eendrachtig met het gemeentebestuur van Enschede over de echte toedracht van de Enschedese vuurwerkramp van Eurosongfestival-zaterdag 13 mei 2000 ?

 

 

Opm. EMLS

==========

Naast  het feit dat er diverse procedures aanhangig zijn weigert momenteel de Raad van Discipline het proces-verbaal van zitting aan Bakker te verstrekken in
een zaak waar een Enschedese advocatenkantoor weigert de naam van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te noemen. 
De zaak is inmiddels voorgelegd aan het Hof.
 
Zie ook
 
En
 
 
En

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp107/

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp108/

 

LAATSTE NIEUWS VAN DEZE WEEK 

Door die afwezigheid van een Constitutioneel Hof kan in Nederland de Nederlandse advocatentuchtrechtspraak door Raden en Hof van Discipline waaronder o.a. Voorzitterssbeslissingen niet aan de grondwet worden getoetst?   

Zie o.a.  ://www.dzonline.de/muensterland/klage-gegen-staat-und-kommune-1164908?npg=  Gelet op de dubbele functies en het rechter-plaatsvervangerschap door advocaten en de kritiek op de Dekens i.v.m. het advocatentoezicht rijst de vraagl of het dan niet op de weg van de Wetgever ligt om deze vragen te beantwoorden en het nodige te verrichten ?

 

Raad van State

Waarom wordt er door ministerie van Justitie zoveel moeite gedaan om 24 archiefdozen geheim te houden?

De raad van State maakte woensdag 13 juli "gehakt" van het oneigenlijke motief van ex-minister van Justitie Grapperhaus en is te lezen op

o.a. deze site https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp109/

 

Waarom is de classificatie vuurwerk nog niet volledig transparant ? https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124475/201905128-1-a3/

Waarom is dit een grote doofpot  ? 

Waarom reageerde Bestuurlijk Enschede ook deze week niet ?

Waarom mogelijk wel na de rechtszitting van 2 augustus 2022. Niet dus .

Waarom heeft  Enschede zoveel moeite met openheid van zaken geven ?

Waarom heeft de Staat NL zoveel moeite met transparantie ?

Waarom wil GS van Overijssel nog steeds het VWR-dossier niet volledig inzichtelijk maken ?

Waarom wil het ministerie de geheim gehouden stukken in de 24 archiefdozen niet openbaar maken?

Waarom mag Bakker en de overige inwoners van Enschede en Nederland dit allemaal niet weten ?

Waarom deden de passanten na Mans ook niks ?

Worden de geheimen van de Vuurwerkramp langzaam ontrafeld. ?   https://emls.webnode.nl/news/nederland186/

Waarom geeft de Provincie Overijssel geen volledige openheid ?

Waarom hult de Rijksoverheid  en de gemeente Enschede zich in nevelen ?

Waarom blijft ook de huidige gemeenteraad van Enschede zwijgen? Is GROOT ROOMBEEK gebouwd op een leugen?

Waarom is na bijna 23 jaar nog steeds 24 geheime vuurwerkramp-archiefdozen niet openbaar gemaakt ? 

Waarom en waar wacht de gemeente Enschede op om volledige openbaarheid te geven ?

Waarom geeft het verzekeringsbedrijf  geen antwoorden op recent gestelde verzoeken ?

Waarom pasten de verzekeringen in de vuurwerkrampzaak subrogatie- het regresrecht niet toe? 

Waarom weigert een groot advocatenkantoor de naam te noemen van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ?

Waarom en waardoor ontstond de kantel-jurispudentie en welke rol speelde de Deken ?

Waarom wordt in NL de publicatie van rechterlijke uitspraken,  enz. (LJN / ECLI) niet bij Wet geregeld ?

Waarom is de Raad voor de Rechtspraak opgericht in 2002 ?

Waarom .......... 

 

https://www.dzonline.de/muensterland/klage-gegen-staat-und-kommune-1164908?npg

 

Universteit Twente rapport (bijna 400 Blz.,) 1 december 2023 openbaar en aangeboden aan de Tweede Kamer. Gevarenclassificatie vaak onjuist .......

[ ... ]

 

Dader veroorzaker eerste vlammenje (nog) niet bekend. Waarom zijn niet alle gerechtelijke vuurwerkrampgerelateerde uitspraken, arresten vonnissen en  en tussenvonnissen en beschikkingen openbaar gemaakt.? Openbaarheid van rechtspraak is meer dan alleen maar een openbare rechtszitting.

Waarom niet .......     Is Nieuw-Roombeek gebouwd op een leugen ? 

 

Wat was de rol van de advocatuur ?

Wat was de rol van de Deken ? 

Weke rol speelde verzekeringen. ?

Welke rol speelde het O.M. ?

Welke rol speelde de UT ?

 

 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-openbare-rechtszitting-bakker-versus-minister-van-binnenlandse-zaken-bzk-over-restdocumenten-vrijgave/

 

Na de briefing bij de Tweede Kamer op 21 december 2023, terug te zien op video ,ligt een parlementaire enquete meer dan in de rede.

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2023-12-21/justitie-veiligheid/thorbeckezaal/onafhankelijk-onderzoek-vuurwerkramp-10-00/video    

 

Rekest aan Plasterk 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp123/

 

Antwoord van Plasterk

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-plasterk-meldt-dat-het-rekest-van-rudi-bakker-ook-in-de-volgende-fase-van-de-kabinetsformatie-beschikbaar-blijft-voor-diegenen-dien-dan-zijn-betrokken/

 

Antwoord van Putters en Bosma bleef (nog) achterwege.

 

Zonder finale afwikkeling van de Enschedese Vuurwerkramp is een lang bestaan van een nieuw kabinet kansloos !

 

Wordt vervolgd.......